ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

กทม. ติดตามการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำลด

กทม. ติดตามการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำลด
(12 ม.ค. 55) เวลา 13.30 น. : นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทมหานคร ตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมบ้านเรือนตามโครงการความร่วมมือด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือน ณ ชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมในช่วงปลายปี 2554 ที่ผ่านมา โดยมี นายประธาน ไชยประสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทโอสถสภา จำกัด พ.อ.นิรันดร สมุทรสาคร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 นายโกสินทร์ เทศวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม และนายประพัฒน์ ธีรพงศ์ธร ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา ร่วมตรวจเยี่ยม
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับบริษัท โอสถสภา จำกัด กองทัพภาคที่ 1 และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ตามบันทึกความร่วมมือด้านการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือน ใน 5 เขตของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากที่สุด ได้แก่ เขตสายไหม เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง เขตทวีวัฒนา และเขตบางแค รวมจำนวนทั้งสิ้น 500 หลังคาเรือน ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นบ้านชั้นเดียว มีฐานะยากจน และมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะซ่อมแซมบ้านเรือนของตนเองได้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องค่าใช้จ่าย และกลับคืนสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว โดยในส่วนของการซ่อมแซมนั้น จะมีการทำความสะอาดบ้าน ซ่อมพื้น ซ่อมรั้ว เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนบานประตู-หน้าต่าง ทาสีรั้ว เดินระบบไฟฟ้าภายในบ้านฯลฯ ซึ่งหน่วยงานจิตอาสาที่เป็นกำลังสำคัญในการเข้าไปบูรณะซ่อมแซมบ้านเรือนในส่วนที่ได้รับความเสียหาย ได้แก่ กองทัพภาคที่ 1 โดยทีมงานทหารช่างดูแลรับผิดชอบในพื้นที่เขตหลักสี่ และเขตทวีวัฒนา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยทีมนักเรียนและนักศึกษาอาชีวะ ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่เขตสายไหม เขตดอนเมือง และเขตบางแค โดยบริษัท โอสถสภา จำกัด ได้มอบเงินให้กรุงเทพมหานคร จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว
สำหรับเขตทวีวัฒนา มีบ้านเรือนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 100 หลังคาเรือน ใน 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดปุรณาวาส 36 หลังคาเรือน ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ 14 หลังคาเรือน ชุมชนบางพรหมร่วมใจ 37 หลังคาเรือน ชุมชนคลองเนินทราย 8 หลังคาเรือน ชุมชนประตูระบายน้ำฉิมพลี 2 หลังคาเรือน ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ 3 หลังคาเรือน และชุมชนสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ 14 หลังคาเรือน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดประมาณเดือน ก.พ. 55

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น