ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

รองผู้ว่าฯ มาลินี ขอบคุณ อสส. ที่เสียสละช่วยขับเคลื่อนงานสาธารณสุขในชุมชน

(25 ม.ค. 55) พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข 19 เขตบางซื่อ และกิจกรรมออกกำลังกายของชมรมผู้สูงอายุ พร้อมทั้งให้กำลังใจและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ในพื้นที่เขตบางซื่อกว่า 120 คน โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวขอบคุณ อสส. ที่เสียสละแรงกายแรงใจทำงานช่วยเหลือชุมชนและสังคมด้วยดีตลอดมา ถือเป็นบุคคลสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขในชุมชนให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ อยากให้ทุกคนเพิ่มศักยภาพของตัวเองในทุกๆ ด้านโดยเฉพาะด้านภาษาต่างประเทศ อาทิ ภาษาอังกฤษ และจีน เนื่องจากในอนาคตอาจมีการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติมากขึ้น ทั้งด้านการปฏิบัติงานที่ต้องมีการประสานงานระหว่างกัน หรือจำนวนนักท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการพูดได้หลายภาษาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น