ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555

กทม. จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยง 35 จุด รับมือสาธารณภัยตรุษจีน 55

พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้เตรียมมาตรการป้องกันสาธารณภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2555 โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันสาธารณภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 20 – 24 ม.ค. 55 ทั้งนี้ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเป็นหน่วยงานหลักประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งจัดทำประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2555 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เจ้าของสถานบริการ และโรงงานต่างๆ ตรวจสอบระบบความปลอดภัยในอาคารของตนเอง และแจ้งเตือนประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ซึ่งประชาชนสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยทางสายด่วนหมายเลข 199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยงต่างๆ รอบกรุงเทพมหานคร จำนวน 35 จุดเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ย่านคนไทยเชื้อสายจีนและย่านชุมชนที่มีบ้านเรือนมีลักษณะเป็นไม้เก่าและแออัดหนาแน่น อาทิ ย่านเยาวราช สำเพ็ง ประตูน้ำ และวงเวียนใหญ่ โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนกว่า 500 คน พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงประจำจุดเสี่ยง และขอฝากเตือนประชาชนชาวกรุงเทพมหานครระมัดระวังการจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไหว้เจ้า เผากระดาษเงินกระดาษทอง จะต้องมีภาชนะที่ไม่ติดไฟและแข็งแรงรองรับ การจุดประทัดต้องจุดในพื้นที่โล่งแจ้ง และขอให้ดูแลธูปเทียน กระดาษเงินกระดาษทอง ให้ดับสนิทก่อนเข้านอนหรือออกจากบ้าน รวมทั้ง ตรวจสอบปลั๊กไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ถ้าชำรุดต้องซ่อมแซมทันที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น