ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555

กำหนดการกรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 29 -30 มกราคม พ.ศ. 2555

กำหนดการกรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2555
*****************
08.30 น. นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานย้อนประวัติศาสตร์ในงาน “กะดีจีน-ศิลป์ในซอย” ครั้งที่ 3
ณ บริเวณใต้สะพานพุทธ (ฝั่งธนบุรี)
09.00 น. นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็ก ชุมชนเอื้ออารี
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนเอื้ออารี เขตสวนหลวง
09.00 น. นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ชุมชนน่าอยู่” เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (ชุมชนสวนอ้อย) เขตคลองเตย
ณ ลานกีฬาชุมชนสวนอ้อย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย

กำหนดการกรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555
*****************
08.45 น. นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่น 10
ณ โรงแรมปริ๊นเซส หลานหลวง
10.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกทม.
ณ ห้องสุทัศน์ กทม.
13.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าว Bangkok Sister Cities Week 2012 : Urban Rehabilitation & Renewal
ณ ห้องรัตนโกสินทร์ กทม.
13.30 น. ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมคกก.วิสามัญแนวทางการป้องปันน้ำท่วมอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 6 สภา กทม.
13.30 น. ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมในคนกทม. (กลุ่มกรุงเทพตะวันออก)
ณ ห้องนพรัตน์ กทม.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น