ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

ขอเชิญตรวจสุขภาพฟรี ในงานวันครบรอบ 40 ปี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

นายสุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ แจ้งว่า โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 40 ปี ในวันศุกร์ที่ 3 ก.พ. 55 ภายใต้แนวคิด “4 ทศวรรษ สู่ความสง่างาม” (40th Anniversary to Smart CKP) โดยจัดพิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้มีอุปการะคุณแก่โรงพยาบาล และมูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และพิธีมอบโล่บุคลากรดีเด่นของโรงพยาบาล ประจำปี 2554 ณ ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น 23 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี
นอกจากนี้โรงพยาบาลได้เปิดให้บริการตรวจสุขภาพ วัดดัชนีมวลกาย ตรวจสุขภาพปากและฟัน ให้คำปรึกษาสุขภาพ บริการนวดคลายเครียด ทดสอบสมรรถภาพร่างกายแก่ประชาชนทั่วไป ฟรี ผู้มีความประสงค์จะตรวจเลือด โปรดงดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานและบริจาคสมทบทุนมูลนิธิทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อช่วยเหลือ ผู้ป่วยยากไร้ และสนับสนุนในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ในวันดังกล่าว ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2289 7368

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น