ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

กทม. จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเขตทวีวัฒนา

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ และชมรมสันติสุขไทย-อินเดีย เดินหน้าจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคเยียวยาสุขภาพกายและใจให้ประชาชนหลังประสบภัยน้ำท่วม
(26 ม.ค. 55) เวลา 09.00 น. : พญ.ศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมี นพ.ขจิต ชูปัญญาประธานมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และนายศักดา สัจจะมิตร ประธานชมรมสันติสุขไทย –อินเดีย ร่วมงาน ณ หมู่บ้านสกุลทิพย์ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ร่วมกับมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และชมรมสันติสุขไทย-อินเดีย จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อเยียวยา ฟื้นฟูสุขภาพกายและจิตใจ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้ประสบอุทกภัย โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมจ่ายยารักษาโรคฟรี ตรวจคัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต พร้อมทั้งมอบข้าวสาร ชุดทำความสะอาดบ้านเรือนและคู่มือประชาชนเพื่อฟื้นฟูสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมจากอุทกภัย รวม 300 ชุดนอกจากนี้ ได้ฉีดพ่นกำจัดยุงลายในชุมชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น