ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555

คลองสามวาแจ้งการเยียวยาและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหลังประสบวิกฤตอุทกภัย

นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการฟื้นฟูเยียวยาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหลังประสบวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ โดยได้ดำเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อาทิ การลดภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และการเยียวยาผู้ประสบภัยตามนโยบายของรัฐบาล ในกรณีขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ได้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและเอกสารการยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยา โดยเฉพาะในส่วนของสำนักงานเขตคลองสามวาได้เปิดบริการรับคำร้องของประชาชนในการขอรับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประชาชนสามารถยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาเบื้องต้น 5,000 บาท ได้จนถึงวันที่ 31 ม.ค. 55 ส่วนค่าซ่อมแซมบ้านเสียหายบางส่วน ไม่เกิน 20,000 บาท และอื่นๆ สามารถยื่นเรื่องได้จนถึงวันที่ 10 มี.ค. 55 นอกจากนี้เขตฯ ได้จัดทำโครงการป้องกันน้ำท่วม การลอกท่อ ลำราง คลอง และแก้ไขปัญหาการบุกรุกคลองและลำรางสาธารณะของภาคเอกชน โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในการดูแลและแจ้งจุดที่มีปัญหาเรื่องการระบายน้ำ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2555 เขตฯ มีแผนลอกท่อระบายน้ำตามถนนซอยต่างๆ โดยให้เจ้าหน้าที่เขตและรถดูดเลน ดำเนินการจำนวน 28 แห่ง จ้างกรมราชทัณฑ์ จำนวน 17 แห่ง กำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำไหล จำนวน 35 แห่ง รวมถึงการฟื้นฟูผิวจราจร ถนน ตรอก ซอย ต่างๆ จำนวน 11 แห่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น