ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

เขตคันนายาวจัดอบรมวิชาชีพระยะสั้นกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

นายหัสฎิณ ปิ่นประชาสรร ผู้อำนวยการเขตคันนายาว กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ได้จัดอบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่ประชาชน ที่ต้องการจะฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อไปประกอบเป็นอาชีพหลัก และอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยจัดฝึกอบรมฯ จำนวน 4 หลักสูตรๆ ละ 60 ชั่วโมง ได้แก่ หลักสูตรแปรรูปสมุนไพร ฝึกอบรม ณ ชุมชนซอยรามอินทรา 83, 85 หลักสูตรเพ้นท์เล็บ ฝึกอบรมฯ ณ ชุมชนหมู่ 5 หลักสูตรกระเป๋าประดิษฐ์จากผ้า ฝึกอบรม ณ ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 2 หลักสูตรตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก ฝึกอบรม ณ ชุมชนเกาะจวน กำหนดฝึกอบรมเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. - 26 ก.พ. 55 เวลา 09.00–15.00 น.
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 5 หรือจะสมัครที่ชุมชนในวันเปิดฝึกอบรมวันแรก ตามหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น โดยนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไปยื่นพร้อมสมัคร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2379 9956-7 หรือ 0 2379 9961-3 ต่อ 5186-5188

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น