ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554

กำหนดการกทม.วันที่ 29 ก.ย. 54

10.00 น. นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมการส่งเสริมลดการใช้ถุงพลาสติก ลดขยะเพื่อลดโลกร้อน ณ ห้องสุทัศน์ กทม.

10.00 น. ดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ ครั้งที่ 8/2554 ณ ห้อง รผว.ธีระชน

10.30 น. นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมติดตามงาน สำนักการศึกษา โตไปไม่โกง ณ ห้อง รผว.ทยา

13.30 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมร่วมกับ รศ.สุริยัน หวันแก้ว เรื่องแนวทางการปลูกฝังอบรมสั่งสอนของคนญี่ปุ่นที่มีวินัยฯ ณ ห้องอัมรินทร์ กทม.

13.30 น. พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นเรื่องเอดส์สำหรับเยาวชน ห้องรัตน์โกสินทร์ กทม.

14.30 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้าพบเพื่อหารือเรื่องการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ณ ห้องอัมรินทร์ กทม.


ดุสิตและหนองจอกร่วมใจรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เขตดุสิต น.ส.อารีย์ วงศ์นพรัตน์เลิศ ผู้อำนวยการเขตดุสิต กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 อาคารสุโขทัย สำนักงานเขตดุสิต โดยจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการรับบริจาคเงิน เครื่องอุปโภค บริโภค หรือสิ่งของจำเป็นจากประชาชนและรวบรวมสิ่งของที่รับบริจาคส่งให้ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรุงเทพมหานคร นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ ต่อไป จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวดุสิต ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของได้ที่ สำนักงานเขตดุสิต หรือบริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม. โทร. 0 2224 3047, 0 2224 1496, 0 2224 4680 หรือโอนเงินบริจาคเข้าธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนข้าวสาร บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กองทุน กทม. ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เลขที่บัญชี 0270-17081-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตดุสิต โทร. 0 2241 3334, 0 2243 5311 ต่อ 5408-5412

เขตหนองจอก นายภิญโญ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมาโดยตลอด มีทั้งแจกกระสอบทราย ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แจกเวชภัณฑ์ยา ทำสะพานไม้ วางแนวกระสอบทราย ฯลฯ และได้ออกหนังสือรับรองให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่มาแจ้งความประสงค์เพื่อนำไปยื่นขอความช่วยเหลือจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยในวันที่ 30 ก.ย. 54 จะเป็นวันสุดท้ายที่จะรับแจ้งและออกหนังสือรับรอง จึงขอให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ รีบมายื่นคำร้องขอหนังสือรับรองภายในกำหนด

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตสาทร นางกองกาญจน์ สุบรรณ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. แจ้งว่า เขตฯ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาด ขุดลอดคูคลอง ตัดต้นไม้ เก็บขยะ และจัดเก็บวัชพืช เพื่อเป็นการเปิดทางน้ำไหลให้ผ่านสะดวก อีกทั้งปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณคูคลองให้สะอาดสวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมที่ดี ลดปัญหามลพิษ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ ในวันที่ 30 ก.ย. 54 เวลา 09.00-12.00 น. ณ คลองสวนพลู / เขตฯ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานล้างทำความสะอาดสะพานลอยคนข้าม โดยจะดำเนินการฉีดล้าง ขูดลอกแผ่นป้ายที่ติดตามสะพาน เช็ด ถู ทำความสะอาดราวสะพาน เก็บกวาดเศษขยะ เศษผงและอื่นๆ ทำให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ในวันที่ 30 ก.ย. 54 เวลา 09.0012.00 น. ณ บริเวณปากซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้

เขตบึงกุ่ม นางบังอร ถ้ำสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวัง แก้ไขและป้องกันโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ด้วยวิธีลงพื้นที่แจกเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ แนะนำให้ความรู้ และดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยสัปดาห์แรกของเดือน ก.ย. 54 ให้บริการบริเวณชุมชนเพชรคลองจั่น ชุมชนซอยสุวรรณน้อย ชุมชนสามัคคีพัฒนา ชุมชนซอยเสรีไทย 51 และหมู่บ้านสินธนา 6

5 ต.ค. นี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯเป็นองค์ประธานพิธีเททองหล่อพระกริ่ง กทม.

(28 ก.ย. 54)นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ปลัดกรุงเทพมหาคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครกำหนดประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธพรรณีศรีธรรมไภสัชในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2554 เวลา 17.00 น. ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานในพิธี พร้อมกราบนมัสการพระราชาคณะจำนวน 10 รูป ประกอบด้วย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธ เขตพระนครสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศ เขตพระนคร สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย พระพรหมเวที วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา เขตสาทร พระพรหมเมธาจารย์ วัดบุรณศิริมาตยาราม เขตพระนครพระพรหมโมลี วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน พระพรหมสุธี วัดสระเกศเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และพระพรหมดิลก วัดสามพระยา เขตพระนคร

นอกจากนี้กรุงเทพมหานครจะจัดพิธีมหาพุทธาภิเษก ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2554โดยนิมนต์พระเกจิอาจารย์ ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 108 รูป ร่วมประกอบพิธี ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

กรุงเทพมหานครจึงขอเชิญชวนชาวไทยทั่วประเทศร่วมพิธีและบริจาคบูชาฯ ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีอ่อนพร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคบูชาพระพุทธพรรณีศรีธรรมไภสัช และพระกริ่งกทม. ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อนำรายได้ไปสมทบทุนสร้างอาคารเวชศาสตร์เพื่อผู้สูงอายุ และโรงพยาบาลในเขตบางขุนเทียนที่กำลังจะจัดสร้างขึ้นเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 10 ของ กทม. โดยสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์ประสานงานโครงการ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า) สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต และโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง9 แห่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่สายด่วน กทม.โทร. 1555หรือโทร. 0 2224 2947, 08 8189 3807, 08 3549 9448 และทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th

กทม. เตรียมจัดงานเดิน วิ่ง การกุศล หารายได้สร้างโรงพยาบาลในเขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศลเพื่อโรงพยาบาลในเขตบางขุนเทียน ระยะทางรวม 84 กิโลเมตร เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในปีมหามงคล พร้อมเชิญชวนร่วมทำบุญบริจาคเงินสมทบทุนสร้างศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุและโรงพยาบาลในเขตบางขุนเทียน

28 ก.ย. 54 ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกทม. : นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเดิน วิ่งการกุศล เพื่อโรงพยาบาลในเขตบางขุนเทียน ซึ่งกำหนดการจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 8 13 พ.ย. 54 ระยะทางรวม 84 กิโลเมตร เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งแบ่งเส้นทางออกเป็น 8 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1รพ.บางขุนเทียนเซ็นทรัลพระราม 2 เส้นทางที่ 2บางแคคลองสาน เส้นทางที่ 3 สวนธนบุรีรมย์เซ็นทรัลพระราม 3,เส้นทางที่ 4 ลาดพร้าว สวนรถไฟ เส้นทางที่ 5 สะพานพระราม 8สะพานพุทธฯศาลาว่าการกทม. เส้นทางที่ 6 สวนหลวง ร.9เซ็นทรัลบางนา เส้นทางที่ 7 สวนลุมพินีศูนย์เยาวชน ไทย-ญี่ปุ่น (ดินแดง) เส้นทางที่ 8 สีลมเยาวราชโรงพยาบาลกลางวัดราชนัดดาฯ

ตามที่รัฐบาลที่กำหนดให้มีการเตรียมความพร้อมสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและมีการจัดทำแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ซึ่งในปัจจุบันไทยมีผู้สูงอายุถึงร้อยละ 10.7 ของประชากรทั้งประเทศ และกรุงเทพมหานครได้เตรียมพร้อมที่จะดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ โดยรับความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนที่ร่วมบริจาค อาทิ ที่ดินในการก่อสร้างโรงพยาบาล กว่า 34 ไร่ และเงินสนับสนุนอีกมากมาย แต่ด้วยงบประมาณที่ยังไม่เพียงพอที่จะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยครบวงจร สำนักการแพทย์จึงได้กำหนดดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการ เดิน-วิ่งการกุศล เพื่อศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุและโรงพยาบาลในเขตบางขุนเทียน เพื่อเชิญชวนผู้สนับสนุนโครงการและประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลฯ

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมบริจาคเงินสมทบทุน ได้ตามเส้นทางที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ทั้ง 8 เส้นทาง โดยสามารถติดตามรายละเอียดการจัดกิจกรรมได้จากแถลงข่าว และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต่อไป

บางกอกเอฟซี เปิดบ้านผลิกเกมส์กลับมาเอาชนะทีมชัยนาท เอฟซี 3-1

ทีม กระทิงเหล็ก สโมสรบางกอกเอฟซี เปิดบ้านผลิกเกมส์กลับมาเอาชนะทีมชัยนาท เอฟซี 3-1 หลังจากโดนนำก่อนในครึ่งแรก พร้อมเก็บสามคะแนนสำคัญ เลื่อนขึ้นมารั้งอันดับ 14 ของตารางดิวิชั่น 1 สร้างความสุขให้กองเชียร์รวมทั้งคนกรุงเทพมหานครอีกครั้ง

นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานสโมสรฟุตบอลกรุงเทพมหานคร (บางกอกเอฟซี) แจ้งว่า เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ก.ย. 54 ที่ผ่านมา ทีมสโมสรฟุตบอลกรุงเทพมหานครหรือบางกอกเอฟซี ได้ทำการแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น 1 โดยทีม กระทิงเหล็ก สโมสรบางกอกเอฟซี เปิดสนามเฉลิมพระเกียรติบางมด ต้อนรับการมาเยือน ของ สโมสรชัยนาท เอฟซี ผลปรากฏว่า ทีมบางกอกเอฟซีเอาชนะทีมชัยนาท เอฟซี ด้วยสกอร์ 3-1 โดยทีมชัยนาท เอฟซี ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนในครึ่งแรก 1-0 จากทนงศักดิ์ พรมดา เปิดเกมส์ครึ่งหลังทีมบางกอกเอฟซีมาทำประตูตีเสมอได้1-1 จาก ณัฐพงษ์ จุมลี หลังจากนั้นทีมบางกอกเอฟซีมาทำสองประตูรวดแซงนำ พร้อมทั้งยิงประตูตอกย้ำเอาชนะทีมชัยนาทเอฟซีได้ 3-1 จาก ศรัทธา เจ๊ะสู และทักเกอร์ ลีทัก ทำให้ทีมบางกอกเอฟซี ที่ลงเล่นไปแล้ว 24 นัด ชนะ 8 เสมอ 1แพ้ 15 มีอยู่ 25 คะแนน เลื่อนขึ้นมารั้งอันดับ 14 ของตารางดิวิชั่น 1

นอกจากนี้ นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลกรุงเทพมหานคร (บางกอกเอฟซี) ขอเชิญร่วมชมร่วมเชียร์ และให้กำลังใจทีมสโมสรฟุตบอลกรุงเทพมหานครหรือบางกอกเอฟซี โดยในวันที่ 1 ต.ค. 54 เวลา 16.00 น. ทีมบางกอกเอฟซีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมช้างศึก สโมสรสุพรรณบุรีเอฟซี ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด)

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารของทีมบางกอก เอฟซี ได้ทางเว็บไซต์ www.bangkokfc.net หรือ Facebook : บางกอกเอฟซีแฟนคลับ หรือ Twitter : @ BKK_FC หรือทางรายการโทรทัศน์ บางกอกเอฟซี ทางช่องTrue 76 ทุกวันศุกร์เวลา 06.00-06.30 น. และรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันของบางกอกเอฟซี ได้ทางสถานีโทรทัศน์กรุงเทพมหานคร (Bangkok City Channel) ช่อง True 76 หรือเครือข่ายสัญญาณ C-band

26 ก.ย. - 5 ต.ค. นี้ อิ่มบุญกับ เทศกาลงานเจ เยาวราช ประจำปี 54

(27 ก.ย. 54) ดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดเทศกาลงานเจ เยาวราช ประจำปี 2554 84 พรรษา มหามงคล ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ก.ย.-5 ต.ค. 54 ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.เยาวราช โดยมี นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ นายชัชกูล รัตนวิบูลย์ ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ นายธีระเดช สินธพเรืองชัย ผู้บริหารห้างทองใบเยาวราช ผู้แทนสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ และผู้ประกอบการ ร่วมงาน ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.เยาวราช

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ จัดงานเทศกาลงานเจ เยาวราช ซึ่งเป็นประเพณีประจำปีของชาวเขตสัมพันธวงศ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน พุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้ร่วมพิธีกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การอัญเชิญผงกระถางธูปจากศาลเจ้า 22 แห่ง และ 7 โรงเจ มาไว้ที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ การสวดมนต์ถวายกิวอ๋องอุกโจ้ว การคัดเลือกสาวพรหมจรรย์อายุระหว่าง 16-25 ปี เพื่อเป็น องค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิม การผัดหมี่ยักษ์ การทำปอเปี๊ยะทองคำที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาว 85 เมตร พร้อมลุ้นทองคำจากจานผัดหมี่มังกรมงคล 9 และจานปอเปี๊ยะทองคำ 1 เส้น ลุ้นรับทองคำแท้ 9 เส้นที่ผ่านพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติทุกวัน การจับรางวัลรถจักรยานยนต์ฮอนด้า 2 คัน ตั๋วเครื่องบินแอร์ กรุงเทพ-เชียงใหม่ วอค์ล แรลลี่ หา RC ไหว้พระ และลงนามถวายพระพรและลงนามปฏิญาณตน ถือศีล กินเจ ตลอด 10 วัน 9 คืน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทั้งนี้ กองบัญชาการตรวจนครบาล ได้สั่งการให้สถานตำรวจที่เกี่ยวข้อง 3 สถานี ประกอบด้วย สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1 สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2 และสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ ให้ช่วยอำนวยความสะดวกการจราจรให้เป็นระเบียบ รวมทั้งวางแผนการเดินรถในทุกๆ วัน และได้สั่งการให้จัดทำป้ายจราจรบอกเส้นทางเดินรถ และเส้นทางหลีกเลี่ยงต่างๆ ให้แก่ประชาชน อีกทั้งจัดกำลังพลไว้ยังจุดต่างๆเพื่ออำนวยการจราจร และดูแลความเรียบร้อยในงานตลอดเส้นทางของถนนเยาวราช

28-30 ก.ย. นี้ หนูด่วนชวนกินเจ

(28 ก.ย. 54) เวลา 10.30 น. : ดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน หนูด่วนชวนกินเจ ครั้งที่ 5 ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 28-30 ก.ย. 54 ระหว่างเวลา 11.00-17.00 น. โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บีทีเอสกรุ๊ปฯ คณะผู้บริหารบีทีเอสกรุ๊ปฯ นางภาวิณี อามาตย์ทัศน์ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ร่วมงาน ณ บริเวณทางเดินเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับบีทีเอสกรุ๊ป และรถไฟฟ้าบีทีเอส จัดกิจกรรมหนูด่วนชวนกินเจ ครั้งที่ 5 เพื่อให้ประชาชนร่วมกันทำบุญโดยงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ทุกชนิด ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม และเสริมสร้างบารมี อานิสงส์ผลบุญให้แก่ตนเอง สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงดนตรีจีนโบราณประเภทเครื่องสาย กู่เจิง และประเภทสี เอ้อหู การจัดอาหารเจบริการให้ประชาชนได้รับประทานฟรี วันละ 1,500 คน โดยมีอาหารคาวหวาน ในแต่ละวันไม่ซ้ำกัน อาทิ กระเพาะปลาน้ำแดง ข้าวผัดอรหันต์ แกงเผ็ดเป็ดย่างเจ ผัดผักสี่สหาย ผัดหมี่อายุยืน หน่อไม้ผัดพริกไก่เจ จับฉ่ายไหหลำ พะแนงฟักทอง แกงเทโพ ขนมจีนน้ำยา ฯลฯ

ผู้ว่าฯกทม. พอใจหน่วยงานอิสระสอบซื้อกล้องวงจรปิด เชื่อความจริงปรากฏ

ผู้ว่าฯกทม. ยืนยันพร้อมให้องค์กรอิสระตรวจสอบกรณีการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) และยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เพื่อให้ความจริงปรากฏต่อสาธารณชน หากพบผิดจริงก็พร้อมรับผิดชอบ

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยขณะปฏิบัติราชการที่เกาะฮ่องกงถึงกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รับพิจารณาตรวจสอบการจัดซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) และการติดตั้งกล่องเปล่าของกทม. ว่า พร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างเต็มที่ ซึ่งที่ผ่านมาได้ชี้แจงและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดซื้อกล้องวงจรปิดไปแล้ว

ส่วนกรณีมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องดังกล่าว ผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า เมื่อกระบวนการตรวจสอบได้เข้ามาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แล้ว ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ขององค์กรอิสระที่จะทำให้ข้อเท็จจริงปรากฏ ซึ่งขอให้นักการเมืองหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ทำหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมและได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้จะดีกว่า

ผู้ว่าฯกทม. กล่าวยืนยันว่า ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปตนจะเดินหน้าทำหน้าที่เพื่อดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพฯ ต่อไป ส่วนเรื่องการตรวจสอบได้มอบหมายให้ฝ่ายข้าราชการประจำได้เปิดเผยข้อมูลและร่วมมือกับองค์กรที่ตรวจสอบ หากตรวจสอบแล้วมีบุคคลในกทม. กระทำผิดก็พร้อมดำเนินการลงโทษ หรือหากตรวจสอบแล้วตนเองเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดก็พร้อมรับผิดชอบเช่นเดียวกัน

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554

กำหนดการกรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554

เวลา 09.00 น. นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ จัดงานเดิน – วิ่ง การกุศลเพื่อโรงพยาบาลในเขตบางขุนเทียน
ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกทม.

เวลา 10.30 น. ดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดงาน“หนูด่วนชวนกินเจ” ณ ทางเชื่อม BTS สนามกีฬาแห่งชาติ

เวลา 13.30 น. นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร รับฟังการนำเสนอสรุปผลการจัดเตรียมการจัดทำ แผนพัฒนาข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. ณ ห้องเทพประทาน โรงแรมเวียงใต้

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายมนัส ปสาทรัตน์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตสวนหลวง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูสอนภาษาจีน จำนวน 9 อัตรา ผู้สนใจให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายการศึกษา (ชั้น 5) สำนักงานเขตสวนหลวง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ก.ย. 54 ในวันและเวลาราชการ สอบถามโทร. 0 2322 4672 หรือ 0 1322 6688 ต่อ 7077, 7079

สำนักงานเขตวัฒนา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบ้านหนังสือ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ในบ้านหนังสือ สุเหร่าบ้านดอน ผู้สนใจให้ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตวัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ก.ย. 54 ในวันเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2381 7934

เขตตลิ่งชันเปิดรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยคนพิการ

นายวรภาส รุจิโภชน์ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน กทม. แจ้งว่า เขตฯ จะเปิดรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2556 ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย. 54 ในวันและเวลาราชการ สำหรับคุณสมบัติผู้สูงอายุที่เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2495 และผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน รวมทั้งต้องเป็นผู้ที่มีทะเบียนบ้านในเขตตลิ่งชัน ส่วนผู้พิการต้องมีทะเบียนบ้านในเขตตลิ่งชันและต้องมีบัตรผู้พิการแล้วเท่านั้น ซึ่งทั้งสองกรณีต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น

ผู้ประสงค์จะลงทะเบียนฯ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตตลิ่งชัน โทร. 0 2434 3148 ในวันและเวลาราชการ

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตสาทร นางกองกาญจน์ สุบรรณ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. แจ้งว่า เขตฯ โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 63 และอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน ดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลายตามสถานที่ที่มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย บริเวณอาคารบ้านเรือน ที่พักอาศัย สถานที่ราชการ สถานประกอบการ และชุมชนในพื้นที่ พร้อมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน เป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตฯ วันที่ 29-30 ก.ย. 54 เวลา 09.0016.00 น. บริเวณตลาดแสงจันทร์ ตลาดคุณหญิงบุญมี และชุมชนหมู่บ้านจันทรานิเวศน์ หรือหากพบเห็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้รีบทำลาย หรือแจ้งฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ (ชั้น 5) หรือโทร. 0 2211 9333 ต่อ 7219-20 / เขตฯ โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้จัดทำโครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย ดำเนินการตรวจแนะนำด้านสุขลักษณะกายภาพ เขตฯ กำหนดตรวจในวันที่ 29 ก.ย. 54 เวลา 09.00 น. ณ ร้านอาหารในโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เขตคลองเตย นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการรณรงค์พัฒนาความสะอาดสะพานลอยเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง สำหรับวันที่ 30 ก.ย. 54 เวลา 10.0012.00 น. จะดำเนินการพัฒนาความสะอาดสะพานลอยหน้าโรงเรียนศรีวิกรม์ ถ.สุขุมวิท / เขตฯ ได้ดำเนินการพัฒนาความสะอาด เก็บกวาดใบไม้ เศษกระดาษ ถุงพลาสติก ถางหญ้า ถอนวัชพืช และเศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง สำหรับวันที่ 30 ก.ย. 54 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จะดำเนินการพัฒนาความสะอาดคลองคาง ซอยสุขุมวิท 50

ผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ก. 5 คน

ที่ศาลาว่าการกทม. : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) โดยผู้ว่าฯ กทม. และ ก.ก. จะประชุมร่วมกันเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านการบริหารงานส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการด้านกฎหมาย ด้านการศึกษา หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 คน

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ก. มีจำนวนทั้งสิ้น 5 คน ได้แก่ 1. นายสีมา สีมานันท์ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร 2. นายสำราญ ถาวรายุศม์ ด้านระบบราชการ และการบริหารทรัพยากรบุคคล 3. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ด้านการบริหารงานส่วนท้องถิ่น 4. นายสมยศ มีเทศน์ ด้านการศึกษา และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร และ 5. ศาสตราจารย์ติน ปรัชญพฤทธิ์ ด้านการบริหารและจัดการ

สำหรับคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ประกอบด้วย 1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ 2. กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 5 คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการ ก.พ.ร. เลขาธิการ ก.ค.ศ. และเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3. กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 คน ได้แก่ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานครซึ่งคัดเลือกกันเอง 1 คน และหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 4. กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครโดยข้าราชการกรุงเทพมหานครแต่ละประเภทเลือกกันเอง รวมจำนวน 5 คน ได้แก่ ผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 2 คน ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 2 คน และผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา 1 คน และ 5. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ซึ่งคัดเลือกขึ้นดังกล่าว

กทม. รับหนังสือการขอข้อมูลการจัดซื้อกล้อง CCTV จากดีเอสไอ

(26 ก.ย. 54) ณ ห้องเอราวัณ ศาลาว่าการกทม. : นายชาตินัย เนาวภูต รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนปลัดกรุงเทพมหานคร รับหนังสือจาก พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ พร้อมด้วย นายธานินทร์ เปรมปรีดิ์ รองผู้บัญชาการสำนักคดีพิเศษ2 ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ที่เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อขอหลักฐานและข้อมูลในโครงการจัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิดหรือ CCTV ของกทม. ตั้งแต่ปี 2550-2554 พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว

พ.ต.ท.พงศ์พร กล่าวว่า ขณะนี้การดำเนินการกับคดีดังกล่าวอยู่ในชั้นคดีสืบสวนเลขที่ 171/54 ซึ่งจะต้องมีการรวบรวมหลักฐานและข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนจะสรุปว่ากรณีดังกล่าวจะเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษหรือไม่ สำหรับการพิจารณาในคดีดังกล่าวมี 2 แนวทาง คือ หากเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษตามที่คณะกรรมการคดีพิเศษได้กำหนดคดีพิเศษไว้จำนวน 27 คดี ก็จะเป็นคดีพิเศษโดยอัตโนมัติ แต่หากไม่เข้าข่ายก็จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการคดีพิเศษ หรือ คปค. อนุมัติให้เป็นคดีพิเศษต่อไป

ทั้งนี้ได้กล่าวต่อว่า สำหรับกรณีดังกล่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการสืบสวนในทางลับมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเข้ามา จึงได้มีการดำเนินการสืบสวนหาข้อมูลคดีดังกล่าวเรื่อยมา พร้อมทั้งระบุว่าการตรวจสอบกรณีดังกล่าวไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างแน่นอน และยืนยันว่าจะมีการตรวจสอบด้วยความโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยจะเร่งดำเนินการสืบสวนคดีดังกล่าวให้เร็วที่สุด แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่กรุงเทพมหานครจะดำเนินการจัดส่งให้ ซึ่งการสอบสวนจะมีการตรวจสอบใน 3 ประเด็นหลัก คือ มีการฮั้วประมูลกับบริษัทเอกชนหรือไม่ มีเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดหาซื้อกล้องวงจรปิด กับบริษัทเอกชนหรือไม่ และมีนักการเมืองเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ทั้งนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ภายใน 3 วัน

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการดำเนินการเรื่องดังกล่าว และจะนำหนังสือที่ได้รับไปมอบให้ปลัดกรุงเทพมหานครดำเนินการต่อไป

กินเจสร้างกุศล กับแฮปปี้แลนด์ ร้อยปีบางกะปิ

(26 ก.ย. 54) เวลา 17.30 น. : นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน กินเจแฮปปี้แลนด์ ร้อยใจสร้างกุศล ร้อยปีบางกะปิ ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 26 ก.ย. - 6 ต.ค. 54 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นายซีรอซันคาร ปาทาน ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ ผู้บริหารกลุ่มบริษัทแฮปปี้แลนด์ และสมาคมศาลเจ้าพ่อเสือเขตบางกะปิ ร่วมงาน ณ ลานกิจกรรมศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางกะปิร่วมกับกลุ่มบริษัทแฮปปี้แลนด์ จัดกิจกรรมกินเจแฮปปี้แลนด์ ร้อยใจสร้างกุศล ร้อยปีบางกะปิ เพื่อสืบสานเทศกาลกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีนและสร้างกิจกรรมของเขตบางกะปิให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ขบวนอัญเชิญองค์เจ้าพ่อเสือออกแห่ประทานพรแด่พี่น้องชาวบางกะปิและอัญเชิญมาประทับ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือจำลองบริเวณลานกิจกรรม การแสดงเชิดสิงโตจากคณะมังกรทอง การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนบ้านบางกะปิ การผัดหมี่มงคลกะทะยักษ์ การออกร้านจำหน่ายอาหารเจนานาชนิดกว่า 30 บูธ การสักการะองค์เจ้าพ่อเสือ บริการตัดผมฟรี ตรวจสุขภาพและตรวจวัดสายตาฟรี ตรวจดวงชะตาชีวิตและฮวงจุ้ย โดยอาจารย์มนตรี ศิริวัฒนาวรากร โหราจารย์จากรายการเสาร์ 5 การเสวนา ชีวจิตกับการกินเจ โดยนิตยสารชีวจิต นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการตำนานเทศกาลกินเจ และนิทรรศการเฉลิมฉลอง 100 ปีเขตบางกะปิ

ขุดลอกคลอง คืนความสวยงาม..สู่ชุมชน

(27 ก.ย. 54) นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน ขุดลอกคลอง คืนความสวยงาม..สู่ชุมชน 2554” ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางกอกน้อย ร่วมกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด จัดขึ้น ณ บริเวณคลองบางบำหรุและบริเวณโดยรอบ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน โดยมี นายวิสิทธิ์ อุดมกิจโชติ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า นางรัตตินันท์ นิธิโอฬารพงศ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย ศิลปินดารา เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และพนักงานศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า ร่วมกิจกรรม

สำหรับโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจากเฟส 1 ขุดลอกคลองพริกป่น ในส่วนของเฟส 2 ดำเนินการบริเวณคลองบางบำรุ (ข้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า) และบริเวณโดยรอบ โดยทำการขุดลอกคลองบางบำหรุและปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณทางเดินเท้า ด้านข้างคลองบางบำรุให้สวยงาม ทำความสะอาดแนวถนน ป้ายจอดรถประจำทาง ตู้โทรศัพท์สาธารณะและสะพานลอย ทาสีสะพานลอย รวมทั้งปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณทางเดินด้วย

กทม. สานสัมพันธ์สถานพยาบาลในพื้นที่ 165 แห่ง ร่วมต้านวัณโรค

ยึดหลักดำเนินการตามเกณฑ์องค์การอนามัยโลกและแผนยุทธศาตร์ควบคุมวัณโรคแห่งชาติ อย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน ตั้งเป้าขจัดวัณโรคได้อย่างยั่งยืน หลุดพ้นจาก 1 ใน 22 ประเทศที่มีอัตราการป่วยด้วยวัณโรคมากที่สุดในโลก

(27 ก.ย. 54) พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการการประสานความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมวัณโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานครและมอบโล่เกียรติคุณแสดงความขอบคุณเครือข่ายและแนวร่วมดำเนินงานด้านการควบคุมวัณโรคอย่างเข้มข้น ให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีผู้บริหาร ผู้แทน ผู้ประสานงานวัณโรคจากโรงพยาบาลภาครัฐ ภาคเอกชน โรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานคร จากสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯ รวม 165 แห่ง จำนวน 244 คน เข้าร่วมประชุม

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ได้ดำเนินงานควบคุมวัณโรค โดยตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกและสอดคล้องกับแผนงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ (National Tuberculosis Programme : NTP) เพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในระยะแพร่เชื้อให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 70 ของจำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ประมาณการไว้ และรักษาผู้ป่วยในระยะแพร่เชื้อให้หายอย่างน้อยร้อยละ 85 ของจำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ตรวจพบ ซึ่งการดำเนินการจะบรรลุเป้าหมายได้ต้องได้รับความร่วมมือจากสถานพยาบาลทุกแห่งในกรุงเทพมหานครในการดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งการวินิจฉัยโรค การรักษา การติดตามผู้ป่วยที่ขาดยา การส่งต่อผู้ป่วย ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้ลดภาวะดื้อยาในผู้ป่วย และสามารถเพิ่มอัตราการรักษาผู้ป่วยวัณโรคได้มากขึ้น ที่สำคัญต้องมีการรายงานข้อมูลวัณโรคอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อทราบสภาพปัญหาและสถานการณ์ที่แท้จริงของวัณโรค

ที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร ได้ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนที่มีการรักษาวัณโรคในกรุงเทพฯ อย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานด้านวัณโรคของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร (Private–Public Mixed) ตั้งแต่ปี 2552 โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยหลุดพ้นจาก 1 ใน 22 ประเทศที่มีผู้ป่วยวัณโรคมากที่สุดในโลก และสามารถลดปัญหาวัณโรคได้ภายในปี 2558 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การควบคุมวัณโรคแห่งชาติและนโยบาย รวมกันเราทำได้” (Together We Can) ของกรุงเทพมหานคร สำหรับปี 2554 มีจำนวนสถานพยาบาลที่สนับสนุนและร่วมมือด้านการดำเนินงานวัณโรค ทั้งหมด 165 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ที่มีเพียง 123 แห่ง ส่งผลให้การดำเนินงานในภาพรวมดีขึ้นตามลำดับ และกรุงเทพมหานครจะดำเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถเอ็กซเรย์ปอดออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ปอดแก่ประชาชนตามชุมชน วัด หน่วยงาน และสถานที่เสี่ยงต่างๆ หมุนเวียนต่อเนื่องทั่วพื้นที่เป็นประจำทุกเดือน ประชาชนสามารถรับบริการและทราบผลได้ทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดการออกหน่วยบริการเพิ่มเติม โทร. 0 2246 0302 ต่อ 2764

กทม. ลงนามเมืองพี่เมืองน้องกับนครฉงชิ่ง เมืองเศรษฐกิจใหม่ของจีน

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 เวลา 11.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานการต่างประเทศ เทศบาลนครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับนายหวง ซีฟาน นายกเทศมนตรี เทศบาลนครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกัน โดยมีนางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ต.อ.สวัสดิ์ จำปาศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางเบญทราย กีย์ปัจจ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายวสันต์ มีวงษ์ รองโฆษกกรุงเทพมหานคร ร่วมในพิธี

สำหรับข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันจะดำเนินภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ งบประมาณ และความสามารถทางเทคนิคของทั้งสองฝ่าย ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง สนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนต่อประชาชน ในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม การศึกษา และการท่องเที่ยว เป็นต้น และสนับสนุนให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างเจ้าหน้าที่ เพื่อเจรจาและหารือในประเด็นความร่วมมือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ร่วมกัน

นายหวง ซีฟาน นายกเทศมนตรีเทศบาลนครฉงชิ่ง กล่าวว่า นครฉงชิ่งคาดหวังความร่วมมือกับประเทศไทยและกรุงเทพมหานครภายหลังการลงนาม ใน 3 ด้าน ได้แก่ การขยายเส้นทางการบินตรงระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครฉงชิ่ง การขยายการลงทุนระหว่างกัน โดยจะส่งเสริมให้ภาคเอกชนไปลงทุนที่ประเทศไทยมากขึ้น ในฐานะที่กรุงเทพมหานครเป็นประตูสู่ประเทศไทยและอาเซียน ขณะที่ฉงชิ่งเป็นประตูสู่ภาคตะวันตกของจีน นอกจากนั้นยังมุ่งหวังความร่วมมือด้านวัฒนธรรมกับไทยที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายและเป็นมิตร ทั้งนี้ที่นครฉงชิ่งจะมีการจัดสัปดาห์วัฒนธรรมไทยในเดือนธันวาคม 2554 นี้ด้วย

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวว่า นครฉงชิ่งเป็นเมืองที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง มีการเติบโตของผลผลิตมวลรวมภายใน หรือ GDP ร้อยละ 15-17 จึงเป็นโอกาสดีที่จะเพิ่มความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างกันให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว การลงทุน และวัฒนธรรม นอกจากนี้จะประสานกับการบินไทยเกี่ยวกับเส้นทางบินตรงกรุงเทพมหานคร-ฉงชิ่น เพื่อให้เกิดการเดินทางระหว่างกันได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีเส้นทางบินจากกรุงเทพมหานคร-ฉงชิ่น ต้องต่อเครื่องที่นครกวางโจว ดังนั้นชาวไทยอาจจะไม่สะดวกในการเดินทางและยังไม่รู้จักฉงชิ่งมากนัก

อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครยังมีนโยบายที่จะแลกเปลี่ยนความร่วมมือในลักษณะเช่นนี้กับเมืองต่างๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ส่งเสริมการดำเนินงานร่วมกัน และยังประโยชน์เรื่องการท่องเที่ยว ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับเลือกให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกมาแล้วถึง 3 ครั้ง จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างประเทศ สนใจและเดินทางไปท่องเที่ยวที่กรุงเทพมหานครมากขึ้นเช่นกัน

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม. ลงนามข้อตกลงบ้านพี่เมืองน้อง

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม. ลงนามข้อตกลงบ้านพี่เมืองน้องกับ นายหวง ชีฟาน นายกเทศมนตรี

นครฉงชิ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกใน 18 เมืองที่กทม.ได้ลงนามบ้านพี่เมืองน้อง

โดยจะสนับสุนความร่วมในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การศึกษา การท่องเที่ยวฯ

1 ต.ค. นี้ ขรก.กทม. บำนาญเตรียมเฮ เงินเดือนเพิ่ม 25% รับเงินย้อนหลังถึง เม.ย.54

ข้าราชการและครูกทม. บำนาญ รับเงินเพิ่ม 25% ต้นเดือน ต.. 54 ตกเบิกย้อนหลังถึง เม.. 54 นอกจากนี้สมาคมข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร เชิญชวนข้าราชการกทม.บริจาคเงินร่วมสร้าง ร..บางขุนเทียน เพื่อกุศลที่ยิ่งใหญ่และเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน

(26 .. 54) นางธนันณัฏร์ วินิจฉัยกุล ผู้อำนวยการกองบำเหน็จบำนาญ สำนักการคลัง กทม. เปิดเผยว่า สำนักการคลังเตรียมเบิกจ่ายเงินบำนาญพิเศษเพิ่มเติม ร้อยละ 25 ของเงินบำนาญปกติให้แก่ข้าราชการบำนาญสามัญกรุงเทพมหานครและข้าราชการบำนาญครูกรุงเทพมหานคร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่8) .. 2554 ที่ประกาศบังคับใช้ในวันที่27 เม.. 54 โดยข้าราชการบำนาญสามัญกรุงเทพมหานครและข้าราชการบำนาญครูกรุงเทพมหานครจะได้รับเงิน ในวันที่ 1 .. 54 และได้รับเงินตกเบิกย้อนหลัง นับตั้งแต่คำสั่งประกาศบังคับใช้ ซึ่งย้อนหลังถึง เม.. 54 ทั้งนี้ถือเป็นข่าวดีและเป็นเสมือนขวัญกำลังใจของพี่น้องข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ในส่วนของสมาคมข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร ได้ประชุมสามัญใหญ่ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โดยมี นายโยธิน ทองคำ นายกสมาคมข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้กล่าวเชิญชวนสมาชิกสมาคมข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร และข้าราชการบำนาญครูและสามัญ รวมทั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครทุกๆ คน ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างโรงพยาบาลบางขุนเทียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน นับเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตเป็นอย่างยิ่ง โดยจะขอให้กรุงเทพมหานครติดป้ายผู้บริจาค ที่หน้าห้องพักของผู้ป่วย หรือห้องที่เหมาะสม ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคได้ที่ชื่อบัญชี สมทบทุนสร้าง ร..บางขุนเทียน บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 088-0-05404-2สาขา ศาลาว่าการกทม. สอบถาม 0 2226 6235, 02224 4611 ในวันและเวลาราชการ

ขอรับทุน ธ.กรุงไทย ประจำปี 54

นางจงกลนี วีระณรงค์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานคร ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำข้อตกลงเรื่องเงินกู้เคหะสงเคราะห์แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดว่าธนาคารจะให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครปีละครั้ง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำตลอดจนบุตรที่ได้รับทุนการศึกษา ให้มีความอุตสาหะวิริยะในการศึกษาเล่าเรียนให้ได้ผลดี โดยทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ทุนละไม่เกิน 2,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า ทุนละไม่เกิน 3,000 บาท และระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุนละไม่เกิน 4,000 บาท

ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถdownload แบบคำขอรับทุนการศึกษาและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของการเจ้าหน้าที่ http://www.bangkok.go.th/pdd หรือหนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/13463 ลงวันที่ 7 กันยายน 2554 สำหรับการส่งแบบคำขอ หลักฐาน และเอกสารต่างๆ สามารถดำเนินการผ่านหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อรวบรวมส่ง หรือนำส่งด้วยตนเองที่ ฝ่ายสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 30 ก.ย. 54 ในวันและเวลาราชการ การประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนจะประกาศทางหนังสือเวียนและที่เว็บไซต์ของ กองการเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 15 พ.ย. 54

กทม. ระดมสมองเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับระบบบริหารรูปแบบใหม่

(26 ก.ย. 54) ณ โรงแรมเวียงใต้ เขตพระนคร : นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร (พ.ศ. 25562559) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 2554 และแนวคิดการพัฒนาบุคลากรในอนาคต เปรียบเทียบกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีแบบความสำเร็จด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อใช้ประกอบแนวทางสู่การจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 25562559)

ทั้งนี้การดำเนินโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบไม่ต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 9-22 ก.ย. 54 ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และระยะที่ 2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบต่อเนื่อง 3 วัน ระหว่างวันที่ 2628 ก.ย. 54 โดยมีข้าราชการกรุงเทพมหานครสังกัดสำนักงาน ก.ก. สำนักการศึกษา กองการเจ้าหน้าที่ และสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการสัมมนา

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การสัมมนาในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องการบริหารราชการระบบใหม่ ซึ่งเน้นเรื่องหลักคุณธรรม หลักสมรรถนะ และหลักผลงาน โดยกระจายอำนาจในการบริหารทรัพยากรบุคคล และสร้างความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตและการทำงานยุทธศาสตร์ที่ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.6 การเสริมสร้างให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิต และความภาคภูมิใจเพื่อร่วมพัฒนามหานครให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครจึงต้องผลักดันกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ ให้บุคลากรมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่มีความภาคภูมิใจ มีเกียรติ และเน้นคุณภาพชีวิตให้ทุกคนมีความสุขในการทำงาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและเกิดความก้าวหน้าในตนเองและองค์กรด้วย

ปทุมวันชวนอิ่มบุญ อิ่มใจในเทศกาลกินเจ 26 ก.ย. – 5 ต.ค. นี้ ที่ตลาดสวนหลวง

(26 ก.ย. 54) นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน อิ่มบุญ อิ่มใจ ได้สุขภาพ ครั้งที่ 10 ซึ่งสำนักงานเขตปทุมวันร่วมกับผู้ประกอบการร้านอาหารย่านตลาดสวนหลวง สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด จัดขึ้นบริเวณตลาดสวนหลวง จุฬาฯ ซ.5 เขตปทุมวัน ระหว่างวันที่ 26 ก.ย. - 5 ต.ค. 54 เพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมการกินเจในพื้นที่ตลาดสวนหลวง เขตปทุมวัน ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายอาหารเจที่ขึ้นชื่อในด้านรสชาติความอร่อย สะอาดถูกสุขอนามัย โดยภายในงานมีการจำหน่ายอาหารเจเพื่อสุขภาพจากร้านอาหารเจชื่อดังของตลาดสวนหลวง การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรุงอาหาร ตราเด็กสมบูรณ์ในราคาพิเศษ

ทั้งนี้ในพิธีเปิดมีการให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารเจและสุขภาพ การสาธิตปรุงอาหารเจมงคล ผัดหมี่ ยั่งยืน 10,000 ปีโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ การเปิดประมูลอาหารเจมงคล การแสดงบนเวที การจำหน่ายอาหารเจการกุศลและอาหารเจ ราคาถูกจากผู้ประกอบการร้านอาหารรอบตลาดสวนหลวงกว่า 40 ร้าน ฯลฯ

เปิดตัวตำรวจม้าลาดตระเวนรอบสนามหลวง

กทม. - บช.น. เปิดตัวตำรวจม้าเป็นทางการ ลาดตระเวนรอบสนามหลวงวันละ 2 นาย ทุกวัน 17.00–18.00 น. ช่วยดูแลด้านความปลอดภัยโดยรอบ สร้างภาพลักษณ์และชูเสน่ห์กรุงเทพฯ ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ พร้อมเตรียมหารือแผนจัดงบฯ ซื้อม้าทดแทนตัวเก่าปลดระวาง

(24 ก.ย. 54) บริเวณท้องสนามหลวง เวลา 18.00 น. : ดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการ กทม. - ตำรวจม้ารักษ์สนามหลวงเพื่อปวงประชาโดยมี พล.ต.ต.ภาณุ เกิดลาภผล รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ต.ธนพล สนเทศ ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล พ.ต.อ.ณภัทร จุลบุษปะ รองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล นายสุวพร เจิมรังสี ผู้อำนวยการเขตพระนคร ร่วมงาน

กทม. ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) จัดตำรวจม้าจากกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (191) กองบัญชาการตำรวจนครบาล ลาดตระเวนบริเวณรอบสนามหลวงวันละ 2 นาย ทุกวัน ระหว่างเวลา 17.00–18.00 น. เพื่อช่วยดูแลด้านความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวง ภายหลังจากเปิดใช้พื้นที่อย่างเป็นทางการประมาณเดือนเศษ ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ท้องสนามหลวง เกิดความสวยงาม เพิ่มชีวิตชีวาในการพักผ่อน และส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ เพิ่มเสน่ห์ให้แก่สนามหลวงและกรุงเทพมหานครยิ่งขึ้น โดยประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูปกับตำรวจม้าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า กทม. ได้มุ่งมั่นจะที่พัฒนาให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครน่าอยู่ และมีความปลอดภัย สมกับที่ได้รับรางวัลเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดถึง 3 ปี ซึ่งการจัดตำรวจม้า 191 ดูแลความปลอดภัยโดยรอบสนามหลวง นอกจากจะเป็นกำลังเสริมในการดูแลความปลอดภัยร่วมกับเทศกิจกทม.แล้ว ยังเป็นการสร้างเสน่ห์ให้กับกรุงเทพมหานคร อีกทั้งดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว และหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถประสานกับหน่วยปฏิบัติการ191 ซึ่งมีรถประจำการบริเวณวัดพระแก้ว เพื่อประสานงานและรับแจ้งเหตุได้ทันที ทั้งนี้ในอนาคตกทม. จะหารือถึงแนวทางสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อม้าเพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจและทดแทนตัวที่ปลดระวางต่อไป

ตำรวจม้าเริ่มต้นครั้งแรกในปี 2496 โดยปฏิบัติภารกิจหลักในกองเกียรติยศ พิธีสวนสนาม ลาดตระเวนพระตำหนักจิตรลดารโหฐานและเขตพระราชฐาน รวมถึงการถวายอารักขา และงานพิธีสำคัญต่างๆ นอกจากนี้ยังมีภารกิจพิเศษในด้านการป้องกันยาเสพติด และโครงการอาชาบำบัดเพื่อเด็กพิเศษ ปัจจุบันมีม้าอยู่ประมาณ 20 ตัว

กทม. มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือ

(24 .. 54) เวลา 09.30 . ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือ เขตบางเขน : พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือ

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 21 .. 54 เวลาประมาณ 13.28 .เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือ(หลังตลาดไทยณรงค์) .ไทยณรงค์ ถ.พหลโยธิน เขตบางเขน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานเขตบางเขน ได้ดำเนินการสำรวจผู้ประสบเหตุอัคคีภัยที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อให้ความช่วยเหลือและให้การสงเคราะห์พบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 12 หลังคาเรือน โดยได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ซึ่งมาติดต่อขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 20 ครอบครัว คิดเป็นเงินงบประมาณที่ช่วยเหลือไปแล้วทั้งสิ้น 78,667 บาท เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า

สำหรับการดำเนินการเรื่องเงินสงเคราะห์ค่าที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย พ.. 2537สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้การช่วยเหลือเงินค่าที่พักอาศัยชั่วคราว สำหรับบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลังครอบครัวละ3,000.- บาท จำนวน 14 ครอบครัว และบ้านเรือนที่เสียหายบางส่วนครอบครัวละ 1,500 บาท จำนวน 6 ครอบครัว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51,000 บาท

สุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหารเจทั่วกรุงเทพฯ

กทม. ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารเจทั่วพื้นที่ สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในการบริโภคอาหารเจที่สะอาดปลอดภัยช่วงเทศกาลกินเจ 26 ก.ย. 5 ต.ค. 54

(26 ก.ย. 54) เวลา 10.00 น. : พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารเจในเทศกาลงานเจ เยาวราช 84 พรรษา มหามงคล ปี2554 โดยสุ่มตรวจหาสารปนเปื้อน ได้แก่ สารบอแรกซ์ สารกันรา และสารฟอกขาว ในอาหารเจ อาทิ ผักกาดดอง เห็ดหูหนูขาว โปรตีนเกษตร คะน้า เต้าหู้ อาหารสำเร็จรูป ที่จำหน่ายบริเวณตลาดเล่งบ๊วยเอี๊ยะ ซ.อิสรานุภาพ ถ.เยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ เพื่อเป็นคุ้มครองประชาชนในฐานะผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในการเลือกซื้ออาหารเจที่สะอาดปลอดภัยไปบริโภค

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ การบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยจะช่วยให้ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี และขณะนี้เริ่มเข้าสู่เทศกาลกินเจ ซึ่งปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจหันมากินอาหารเจกันมากขึ้น จึงได้กำชับให้ทั้ง 50 สำนักงานเขต ส่งเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารเจ เพื่อเฝ้าระวังและเป็นการสร้างความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้จากการสุ่มตรวจหาสารบอแรกซ์ สารกันรา และสารฟอกขาว ในอาหารเจย่านเยาวชราชปรากฏว่าไม่พบสารปนเปื้อน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากตลาดเยาวราชเป็นตลาดอาหารเจที่สำคัญและขึ้นชื่อ ทุกปีจะมีประชาชนจำนวนมากมาเลือกซื้ออาหารเจไปรับประทาน ดังนั้น ประชาชนมั่นใจได้ว่าอาหารเจย่านเยาวราชนสะอาดและปลอดภัย นอกจากนี้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ และร้านค้าต่างๆ นำอาหารเจที่ปลอดสารปนเปื้อนมาจำหน่าย หากประชาชนไม่มั่นใจว่าอาหารเจที่ตนเลือกซื้อมีความปลอดภัยหรือไม่ หลักง่ายๆ เบื้องต้นให้สังเกตจากสีที่ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุด เลือกซื้ออาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ และสด

ยกชุมชนศิรินทร์และเพื่อน นำร่องเป็นชุมชนน่าอยู่เฉลิมพระเกียรติฯ ในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนใต้

กทม. ผนึกกำลังหน่วยงานในสังกัด ภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพัฒนาและปรับสภาพแวดล้อมของชุมชนเป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ตั้งเป้าดำเนินการครบ 840 ชุมชนทั่วกรุงเทพฯ ในเดือน ธ.ค. 54

(24 ก.ย. 54) ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการ ชุมชนน่าอยู่เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บริเวณชุมชนศิรินทร์และเพื่อน เขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนนำร่องในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม โดย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน อาทิ การติดตั้งไฟสาธารณะเพิ่มเติม เทน้ำ EM ปรับสภาพน้ำในคลอง พัฒนาทำความสะอาดริมคลอง กิจกรรมเก็บของเหลือใช้ มอบรางวัล ครอบครัวต้นแบบรักสุขภาพ รักษ์สุขภาวะตามโครงการสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) ให้เข้าถึงระบบสุขภาพ มอบถังดับเพลิง ถังขยะ แจกทรายอะเบทให้ชุมชน เทปูนลานแอโรบิค และปลูกต้นกัลปพฤกษ์ในกิจกรรมปลูกต้นไม้หน้าบ้านน่ามอง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่ไม่จำเป็นต้องจำกัดเฉพาะในชุมชนใจกลางเมือง ถนนสายหลัก หรือชุมชนที่มีความเจริญแล้วเท่านั้น แต่จำเป็นต้องมีการพัฒนาให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่และทุกชุมชนของกรุงเทพฯ ให้มีความน่าอยู่ทุกพื้นที่ โดยกรุงเทพมหานครได้จัดทำโครงการ ชุมชนน่าอยู่เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เพื่อถวายความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธ.ค. 54 โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาชุมชน จำนวน 840 ชุมชน ในพื้นที่ 50 เขตของกรุงเทพมหานครให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และในอนาคตจะดำเนินการขยายครอบคลุมให้ครบทุกชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนทั้ง 840 ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร อาทิ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย สำนักการโยธา สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการจราจร สำนักการระบายน้ำ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดดำเนินการในวันเสาร์อาทิตย์ ระหว่างเดือน ก.ย. ธ.ค. 54 ด้วยการปรับปรุงชุมชนในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น การจัดเก็บขยะ ทำความสะอาดทางเท้า เก็บของเหลือใช้ ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว กำจัดน้ำเน่าเสีย ด้านความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ทำความสะอาดหลอดไฟ เปลี่ยนหลอดไฟ เพิ่มแสงสว่างในชุมชน และด้านสุขภาพอนามัยเช่น ตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน กำจัดลูกน้ำยุงลายและสัตว์นำโรคต่างๆ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมกันสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีความสุขและก้าวสู่การเป็นเมืองสวรรค์ของชาวกรุงเทพฯ ทุกคนต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2554

กทม.เดินหน้ามุ่งสู่เมืองหนังสือโลกเปิดกิจกรรมถนนคนอ่าน

(24 ก.ย.54) ณ ลานกิจกรรม หน้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) กำแพงเพชร เขตจตุจักร : นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน ถนนคนอ่านกิจกรรมนำร่องเพื่อสร้างพื้นที่การอ่านและวงเสวนาเรื่องหนังสือให้กับคนกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องของโครงการ กรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก 2556 เพื่อเชิญชวนให้คนกรุงเทพฯ มาร่วมสนุกกับการอ่านในหลากหลายรูปแบบ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์สู่จินตนาการอันไม่รู้จบ และค้นพบแรงบันดาลใจใหม่ๆ ผ่านความสนุกแฝงสาระให้สมกับเป็นโครงการระยะยาวจากมหานครแห่งการอ่าน

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย มินิคอนเสิร์ตจากหลากหลายศิลปิน อาทิ อิน บูโดกัน, เจี๊ยบ วรรธนา, ละอองฟอง, ฟรายเดย์ กิจกรรมอ่านเถิดชาวกรุง และ Live Reading โดย Reading Ambassador – ทราย เจริญปุระ และตุล อพาร์ตเมนต์คุณป้า ซึ่งนำหนังสือที่ชื่นชอบมาเล่าสู่กันฟัง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมหมุนเวียนต่างๆ เช่น กิจกรรมสตรีทเธียเตอร์ กิจกรรมตามหาคนชอบอ่าน ละครเวที กิจกรรม DIY ประดิษฐ์สมุดทำมือสวยๆ ด้วยตัวเอง

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

เปิด Bangkok Health Fair 2011 ชวนคนกรุงเทพฯ รักษ์สุขภาพ

กทม. จัดมหกรรมส่งเสริมสุขภาพครั้งใหญ่กระจาย 3 มุมเมือง สานมาตรการสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพดี แก่ประชาชน ผู้สนใจร่วมกิจกรรมรับความรู้ ความบันเทิง พร้อมตรวจสุขภาพฟรีตลอดงาน ตั้งแต่เวลา 10.0020.00 น. วันที่ 2324 ก.ย. ที่เดอะมอลล์บางกะปิ วันที่ 14-16 ต.ค. ที่เจเจมอลล์ และวันที่ 18-20 พ.ย. นี้ ที่เดอะมอลล์บางแค

(23 ก.ย. 54) เวลา 17.00 น. : พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมสุขภาพกรุงเทพฯ Bangkok Health Fair 2011” ครั้งที่ 1 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 ก.ย. 54 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 เดอะมอลล์บางกะปิ กิจกรรมภายในงาน แบ่งออกเป็น 15 โซน ได้แก่ โซนนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โซนนิทรรศการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โซนตรวจสุขภาพ อาทิ การตรวจคัดกรองโรคทั่วไป ศูนย์ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ศูนย์หัวใจ ศูนย์โรคเบาหวาน ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์จักษุวิทยา กิจกรรมบันเทิงบนเวทีโดยวิทยากรและศิลปินดาราตลอดงาน อาทิ แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ หนุ่ม ศรราม เทพพิทักษ์ วงเคโอติค วงทรี ทู วัน และแหนม รณเดช

รองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ กำหนดจัดงาน มหกรรมสุขภาพกรุงเทพฯ Bangkok Health Fair 2011” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธ.ค. 54 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการมีสุขภาพดีที่สามารถสร้างได้ด้วยตนเอง มีความรู้ในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนแนวทางในการดูแลตนเองอย่างยั่งยืน สร้างการรับรู้ในบริการสุขภาพมิติใหม่ของกรุงเทพมหานครที่มีความทันสมัย ได้มาตรฐานสากล มีการดูแลอย่างครบวงจร และพร้อมให้บริการอย่างบูรณาการ ทั้งนี้ กำหนดจัดงาน จำนวน 3 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 10.0020.00 น. โดยครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 ต.ค. 54 ณ ห้องกำแพงเพชร เจเจมอลล์ และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 18-20 พ.ย. 54 ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 4 เดอะมอลล์บางแค

ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงาน มหกรรมสุขภาพกรุงเทพฯ Bangkok Health Fair 2011” ทั้ง 3 ครั้ง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว พร้อมรับการตรวจ สุขภาพฟรีตลอดงาน

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554

ข่าวประกวดราคา

1. กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย กทม. สอบราคาขายพัสดุชำรุด จำนวน 23 รายการ (30 ชิ้น) ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย ถ.กรุงธนบุรี เขตคลองสาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 54 สอบถามโทร.0 2860 8751-6 ต่อ 405 ในวัน เวลาราชการ

2. กองการจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 รายการ

2.1 เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 6 จำนวน 202 คัน

2.2 เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 5 จำนวน 262 คัน

2.3 เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร ระยะที่ 2 จำนวน 124 คัน

2.4 เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน ระยะที่ 3 จำนวน 152 คัน

รายการที่ 2.1-2.4 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักสิ่งแวดล้อม (ชั้น 2) กทม.2 (ดินแดง) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 ก.ย. 54 สอบถามโทร.0 2245 3306 ในวัน เวลาราชการ

3. กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กทม. สอบราคา จำนวน 2 รายการ

3.1 ซื้อ Gemfibrozil 600 mg. จำนวน 600,000 เม็ด ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 ต.ค. 54

3.2 ซื้อ Atorvastatin 20 mg. จำนวน 15,000 เม็ด ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 ต.ค. 54

รายการที่ 3.1-3.2 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กลุ่มงานเวชภัณฑ์ กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย สอบถามโทร.0 2580 8782 ต่อ 202 ในวัน เวลาราชการ

4. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ กทม. สอบราคาจัดซื้อแบตเตอรี่ สำหรับเครื่องมือแพทย์ จำนวน 55 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ชั้น 2) โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 ต.ค. 54 สอบถามโทร. 0 2326 9995, 0 2326 7711 ต่อ 242 ในวันเวลาราชการ

5. สำนักงานเขตบางพลัด กทม. ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ

5.1 จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณวัดพระยาศิริไอยสวรรค์ เอกสารราคาชุดละ 2,700 บาท

5.2 จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณลานอเนกประสงค์ วัดบวรมงคลราชวรวิหาร เขตบางพลัด เอกสารราคาชุดละ 4,500 บาท

รายการที่ 5.1-5.2 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ฝ่ายโยธา เขตบางพลัด ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 ก.ย. 54 สอบถามโทร.0 2433 5809 ในวัน เวลาราชการ