ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

สภาเยาวชนสวนหลวงชวนน้องอ่านหนังสือ

นายประเวศ เพียรธรรม ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดโครงการสภาเยาวชนชวนน้องอ่าน ประสานรอยยิ้มซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตสวนหลวงจำนวน 50 คน ในวันที่ 19 ม.ค. 55 เวลา 11.00-16.00 น. ณ บ้านหนังสือวัดปากบ่อเขตสวนหลวง โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การให้สมาชิกสภาเยาวชนเขตสวนหลวงแนะนำหนังสือจัดตอบคำถามชิงรางวัล การละเล่นของเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มีความประสงค์จะให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน เขตฯ ขอเชิญชวนผู้ปกครองที่สนใจนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น