ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555

กำหนดการกรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555

เวลา 14.00 น. แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจสถานประกอบกิจการ
ฆ่าสัตว์ในพื้นที่เขตยานนาวา
ณ เลขที่ 79 ซ.พัฒนาการ (สาธุฯ34)
เวลา 18.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมงานเลี้ยงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
พ.ศ.2554 ข้าราชการและลูกจ้างสำนักการระบายน้ำ
ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชน กทม.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น