ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

สภากทม. สอบถามความคืบหน้าการจัดหาที่ดินก่อสร้างสำนักงานเขตวัฒนาแห่งใหม่

(25 ม.ค. 55) นายสุทธิชัย วีระกุลสุนทร ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 4) ประจำปี พ.ศ.2555 ซึ่งมีคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ในที่ประชุม นายประสิทธิ์ รักสลาม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา ได้ตั้งกระทู้ถามสด เรื่อง ขอทราบการดำเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตวัฒนา เนื่องจากปัจจุบันสำนักงานเขตวัฒนาต้องเช่าอาคารพาณิชย์ในการบริการประชาชน นอกจากนี้ผู้บริหารกทม. ควรพิจารณาที่ดิน จำนวน 2 แปลง ได้แก่ โรงพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนเอกชัย เนื้อที่ จำนวน 4 ไร่ และพื้นที่ว่างติดกัน สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ จำนวน 5 ไร่ โดยทั้ง 2 แปลง มีความเหมาะสมที่จะก่อสร้างเป็นสำนักงานเขตวัฒนาแห่งใหม่ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการมาใช้บริการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

ด้าน นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตวัฒนา ว่าได้มีการติดต่อเพื่อเช่าที่โรงเรียนวัดธาตุทอง แต่ไม่ได้รับการยินยอมจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยล่าสุดทางสำนักงานเขตวัฒนาได้ประกาศจัดหาและเช่าซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานเขตวัฒนา ลงวันที่ 17 ม.ค. 55 และ วันที่ 20 ม.ค. 55 ทั้งนี้จากการประกาศของสำนักงานเขตวัฒนาและการสืบค้นข้อมูลที่ดินของผู้มีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่เขตวัฒนามี จำนวน 5 ราย ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อติดต่อขอเช่าหรือซื้อที่ดิน รวมทั้งในส่วนของที่ดิน จำนวน 2 แปลงดังกล่าว จากนั้นสำนักงานเขตวัฒนาจะนำข้อมูลรายงานถึงคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนาที่ดินและอาคารของกรุงเทพมหานคร (กทอ.) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครในการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างสำนักงานเขตวัฒนาต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น