ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

กำหนดการกรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

เวลา 09.00 น. พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมติดตามงานนโยบายของผู้ว่าฯ กทม.เกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชนและงานอาสาสมัครสาธารณสุข
ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ

เวลา 09.00 น. นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 14 และบรรยายพิเศษ “การบริหารราชการกรุงเทพมหานครกับกระแสการเปลี่ยนแปลง”
ณ โรงแรมเวียงใต้ เขตพระนคร

เวลา 10.00 น. พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมสภา กทม. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1
(ครั้งที่ 4) ประจำปี 2555
ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 ศาลาว่าการ กทม.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น