ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

กทม. จัดหน่วยแพทย์เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม เขตตลิ่งชัน

สำนักอนามัย กทม. ร่วมกับมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน (ม.ส.ช.)ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และชมรมสันติสุขไทย-อินเดีย จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เยียวยาสุขภาพกายใจให้ประชาชนหลังประสบภัยน้ำท่วม
(12 ม.ค. 55) ณ วัดอินทราวาส เขตตลิ่งชัน : พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานคร ร่วมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักอนามัย นพ.ขจิต ชูปัญญา ประธานมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ และนายศักดา สัจจะมิตร ประธานชมรมสันติสุขไทย–อินเดีย โดย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ และชมรมสันติสุขไทย-อินเดีย จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปตรวจรักษาและ ให้คำแนะนำดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมให้กลับมามีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมจ่ายยา ตรวจคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพ “ทั้งชีวิต...เราดูแล” ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต มอบข้าวสาร 250 ถุง ชุดทำความสะอาดบ้านเรือน คู่มือประชาชนเพื่อฟื้นฟูสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมจากอุทกภัย รวมทั้งฉีดพ่นยุงลายในชุมชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น