ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้
เขตดุสิต น.ส.อารีย์ วงศ์นพรัตน์เลิศ ผู้อำนวยการเขตดุสิต กทม. แจ้งกำหนดการล้างทำความสะอาดทางเท้าและช่องตะแกรงรองรับน้ำในถนนซอยแยกต่างๆ บริเวณรอบวังศุโขทัย บริเวณวัดจอมสุดาราม ถ.นครไชยศรี นอกจากนี้จะดำเนินการล้างทางเท้าและรางวี ตลาดบางกระบือ ถ.สามเสน บริเวณชุมชน ซ.มิตรอนันต์ บริเวณสุโขทัยซอย 1–9 ซ.สุจริต 1–2 ถ.ราชสีมา ตั้งแต่แยก กอ.รมน. - สะพานผดุงกรุงเกษม ทั้ง 2 ฝั่ง ชุมชนสวนอ้อย ซ.เนติศึกษา ซ.ฟักไข่ ซ.สงวนสุข ซ.สุขสงวน และ ซ.เศรษฐสุนทร ตั้งแต่วันที่ 1–7 ก.พ. 55 ระหว่างเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบถามโทร.ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 0 2587 0923 หรือ 0 2585 9983
เขตคลองสามวา นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานตามโครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย ประจำเดือน ก.พ. 55 โดยจะดำเนินการตรวจแนะนำสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหารทุกรูปแบบให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน ตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยชุดทดสอบภาคสนาม (Test Kit) เพื่อตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร ประกอบด้วย สารบอแรกซ์ สารฟอร์มารีน สารฟอกขาว สารกันรา ตรวจหาสารแบคทีเรีย และตรวจหาสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ พร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเกิดจิตสำนึกในการประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารที่สะอาดปลอดภัยมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ณ ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อในพื้นที่ ดังนี้ วันที่ 1 ก.พ. 55 ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ถ.เลียบคลองสอง จำนวน 3 แห่ง วันที่ 8 ก.พ. 55 ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ถ.สามวา จำนวน 1 แห่ง และ ถ.สุเหร่าคลองหนึ่ง จำนวน 2 แห่ง วันที่ 15 ก.พ. 55 ร้านโลตัสเอ็กซ์เพรส ถ.เลียบคลองสอง จำนวน 1 แห่ง และห้างสรรพสินค้าโลตัส (ตลาดโลตัส) ถ.พระยาสุเรนทร์ จำนวน 1 แห่ง วันที่ 22 ก.พ. 55 ร้านโลตัสเอ็กซ์เพรส ถ.หทัยราษฎร์ จำนวน 1 แห่ง ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถ.เลียบคลองสอง จำนวน 1 แห่ง และร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ถ.หทัยมิตร จำนวน 1 แห่ง วันที 29 ก.พ. 55 ร้านค้า เลมอนกรีน และเซเว่นอีเลฟเว่น ถ.นิมิตใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น