ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

จี้เทศกิจเขตกวดขันผู้ค้าหาบเร่แผงลอย

นายกระมล โอฬาระวัต ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานครได้กำชับให้สำนักงานเขตตรวจตรา กวดขัน การตั้งวางขายสินค้าหาบเร่แผงลอยให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เกะกะ กีดขวางการจราจร และการสัญจรของประชาชน พร้อมบังคับการให้ผู้ค้าในจุดผ่อนผัน นอกจุดผ่อนผันการค้าหาบเร่-แผงลอย ทำการค้าให้เป็นไปตามประกาศระเบียบ กฎหมาย และข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในจุดกวดขันพิเศษ 5 จุด ได้แก่ ป้ายรถโดยสารประจำทาง ทางขึ้นลงรถไฟฟ้า สะพานลอยคนเดินข้าม ทางม้าลาย ตู้โทรศัพท์ ตู้ไปรษณีย์ และบริเวณผิวจราจร ซึ่งเป็นจุดห้ามขายโดยเด็ดขาด หากผู้ค้าฝ่าฝืนมีความผิด ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 20 มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท นอกจากนี้สำนักงานเขต 44 เขต ได้ขอจัดซื้อรถยนต์สายตรวจเพื่อตรวจจับขนย้ายบรรทุกสินค้าของกลาง และนำผู้กระทำความผิดมาสำนักงานเขตเพิ่มเติม 44 คัน รวมทั้งจัดทำห้องเก็บของกลางจัดเก็บอุปกรณ์การค้า อีก 17 เขต เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ หากประชาชนพบเห็นผู้ค้าฝ่าฝืนทำการค้าไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ผิดกฎหมาย ให้แจ้งศูนย์ กทม.1555 ได้ทันที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น