ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555

ย้ำหัวหน้าหน่วยงานดูแลความปลอดภัยพื้นที่จากเหตุก่อการร้าย

(19 ม.ค. 55) ที่ศาลาว่าการกทม. เวลา 14.00 น. : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานกรุงเทพมหานคร โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยได้แต่งตั้ง นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เนื่องนายพรเทพ เตชะไพบูลย์ ลาออกจากตำแหน่ง พร้อมกันนี้ยังได้แต่งตั้งให้ นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัน อดีตที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค. 55 เป็นต้นไป
ในการประชุมครั้งนี้ ผู้ว่าฯกทม. ได้ย้ำให้สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้อำนวยการเขตกำชับผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่เทศกิจ และพนักงานกวาด ช่วยกันสอดส่องดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งติดตามด้านการข่าว และประสานเครือข่ายภาคประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาดูแลความปลอดภัย หากพบวัตถุผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่โดยเร็ว เนื่องจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้ออกประกาศเตือนเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 55 ที่ผ่านมา ให้ระมัดระวังผู้ก่อการร้ายต่างชาติซึ่งอาจก่อเหตุให้พื้นที่กรุงเทพฯ ในระยะเวลาอันใกล้นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกจำนวนมาก ซึ่งแม้ว่าการดูแลความปลอดภัยจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานด้านความมั่นคง แต่กทม. ให้ฐานะดูแลรับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำเป็นต้องให้ความสนใจและดูแลความปลอดภัยของประชาชนด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้แจ้งให้ผู้อำนวยการเขต ติดตามการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีเงิน 5,000 บาท ในส่วนของ 30 เขตชุดแรกที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัย เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 31 ม.ค. 55 ส่วนอีก 12 เขตที่ประกาศภายหลังซึ่งรับคำร้องจากประชาชนไปแล้วนั้นก็ให้เร่งดำเนินเช่นกัน พร้อมกันนี้ให้เร่งลอกท่อระบายน้ำและขุดลอกคูคลอง เนื่องจากในช่วงอุทกภัยที่ผ่านมาท่อระบายน้ำและคูคลองส่วนใหญ่ตื้นเขินจากดิน โคลน และทรายที่มากับน้ำ อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนที่กำลังจะมาด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น