ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

ปธ.สภากทม.ปัดฝุ่นโครงการผู้ดูแลผู้สูงอายุ เตรียมส่งเจ้าหน้าที่หารือเมืองรากุนด้า สวีเดน

(16 ม.ค. 55) ณ เทศบาลเมืองออสโล สหราชอาณาจักร์นอร์เวย์ : นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการส่งผู้ดูแลผู้สูงอายุไปยังเทศบาลเมืองรากุนด้า ประเทศสวีเดน ซึ่งได้สถาปนาสภาบ้านพี่เมืองน้อง กับสภากรุงเทพมหานคร และได้ทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) โครงการความร่วมมือด้านการดูแลผู้สูงอายุในสวีเดน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ณ เทศบาลเมืองโซเลฟทีโอ สหราชอาณาจักรสวีเดน โดยสภากรุงเทพมหานครได้นำเอาบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) โครงการความร่วมมือด้านการดูแลผู้สูงอายุในสวีเดน มาประชุมร่วมหน่วยงานกทม. ที่เกี่ยวข้อง และ กระทรวงแรงงานเพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในขั้นตอนการดำเนินการร่วมกันกับเทศบาลเมืองรากุนด้า โดยสาเหตุของความล่าช้าของโครงการสืบเนื่องจากจะต้องรอความชัดเจนจากทางเทศบาลเมืองรากุนด้าในเรื่องคุณสมบัติต่างๆของผู้ดูแลผู้สูงอายุ อัตราเงินเดือน และจำนวนคนซี่งนอกจากเทศบาลเมืองรากุนด้าแล้ว ทางเทศบาลเมืองโซเลฟทีโอยังให้ความสนใจในโครงการ ดังกล่าวอีกด้วย ทั้งนี้ในนามประธานสภากรุงเทพมหานครจะมอบหมายให้สำนักเลขานุการสภากทม.ประสานไปยังเจ้าหน้าที่หอการค้าไทย-สวีเดน และเทศบาลเมืองรากุนด้าถึงความเป็นไปได้ถึงความชัดเจนและความเป็นไปได้ของโครงการดังกล่าว ฉะนั้นขอให้ประชาชนที่ได้สอบถามมายังสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครได้ติดตามข่าวสารจากเวปไซต์กองประชาสัมพันธ์ กทม. www.prbangkok.com หรือ www.facebook.com/สุทธิชัย วีรกุลสุนทร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น