ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555

14 ก.พ. นี้ กทม. ชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรม “รักแท้ รักษ์ธรรม นำชีวิต”

น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. แจ้งว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลครบรอบ 2,000 ปี แห่งการตรัสรู้พระอนุตตรสัมโพธิญาณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธศักราช 2555 และเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2555 กทม. จึงร่วมกับองค์กรทางพระพุทธศาสนา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนภาคประชาชน กำหนดจัดงาน “รักแท้ รักษ์ธรรม นำชีวิต” ขึ้น ในวันอังคารที่ 14 ก.พ. 55 ระหว่างเวลา 16.00–19.00 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะเยาวชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะเนื่องในวันมาฆบูชา วันแห่งความรักทางพระพุทธศาสนา และเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลพุทธชยันตี 2,600 ปี ด้วยการประพฤติปฏิบัติตนตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ โอวาทปาติโมกข์และการรู้รักอย่างพุทธ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและส่งเสริมให้เกิดความรัก ความเมตตา ความสามัคคี และความสันติสุขในสังคมไทย
สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงคอนเสิร์ตแนวธรรมะ การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ โดยเยาวชน 2,600 คน และแสดงตนเป็นพุทธมามกะเนื่องในวันมาฆบูชา วันแห่งความรักทางพระพุทธศาสนา การแสดงธรรมเทศนา โดย พระอธิการอารยะ อารยะวังโส เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จังหวัดลำพูน และซุ้มกิจกรรมเกี่ยวกับความรักในมิติของพุทธศาสนา ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ตามวันและเวลาที่กำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. โทร. 0 2245 2547

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น