ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้
เขตสวนหลวง นายประเวศ เพียรธรรม ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. กล่าวว่า เขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ล้างทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย และสะพานลอยคนข้าม ในวันที่ 20 ม.ค. 55 ตั้งแต่เวลา 10.00-11.30 น. บริเวณ ซ.อ่อนนุช 3 และวัดใต้ โดยล้างคราบสกปรก ฝุ่นละออง ข้อความต่างๆ ที่มีผู้ขีดเขียนเพื่อความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
เขตมีนบุรี นายอรุณ พ่วงสมบัติ ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดโครงการรณรงค์ทิ้งของเหลือใช้ในวันที่ 21 ม.ค. 55 โดยจะเข้าดำเนินการที่หมู่บ้านปรีชา 9 และ 10 ถ.รามคำแหง ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น. เขตฯ ขอความร่วมมือให้เจ้าของอาคารทำความสะอาดบ้านเรือน นำสิ่งของเหลือใช้ หรือเฟอร์นิเจอร์ที่ชำรุด ต้นไม้กิ่งไม้ และมูลฝอยอันตรายประเภทหลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ มาตั้งวาง หรือใส่ภาชนะ วางไว้หน้าบ้านหรือใส่ถังขยะ ก่อนเวลา 09.00 น. และได้จัดรถสูบสิ่งปฏิกูลออกให้บริการในอัตราค่าธรรมเนียมลูกบาศก์เมตรละ 250 บาท รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ออกรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารท่านใดยังมิได้ชำระ หรือค้างชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ขอได้โปรดชำระให้กับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวด้วย
เขตคลองเตย นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการรณรงค์พัฒนาความสะอาดเก็บกวาดใบไม้ เศษกระดาษ ถุงพลาสติก เศษวัสดุเหลือใช้ และป้ายโฆษณาต่างๆ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง สำหรับวันที่ 20 ม.ค. 55 เวลา 09.00-12.00 น. จะดำเนินการพัฒนาความสะอาดบริเวณ ถ.สุขุมวิท 36 ซ.นภาศัพท์ แยก 1-3 และ ถ.สุขุมวิท ซ.ประตูน้ำ ซ.เหลือสุข ซ.เพชรรัตน์ พร้อมทั้งดำเนินการพัฒนาความสะอาดล้างทางเท้า ผิวจราจร และจุดพักขยะ เวลา 10.00–12.00 น. บริเวณ ถ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 50 ซ.เริ่มเจริญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น