ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

รวมพลังขุดลอกท่อระบายน้ำเปิดทางน้ำไหลเตรียมพร้อมรับฤดูฝนที่จะมาถึง

(12 ม.ค. 55) เวลา 09.00 น. : นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังคืนทางน้ำไหลจากใจประชาชน ณ บริเวณริมถนนรัชดาภิเษก ข้างกรมอัยการสูงสุด เขตจตุจักร ซึ่งสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย เขตลาดพร้าว จตุจักร บางซื่อ หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม และบางเขน ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อรวมพลังขุดลอกดิน เลน และทรายภายในท่อระบายน้ำไม่ให้ตื้นเขินและปิดกั้นทางน้ำไหลสู่คูคลอง ทำให้การระบายน้ำในบริเวณดังกล่าวสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งซ่อมแซมทางเท้าชำรุด ทาสีป้ายจราจร และปลูกต้นไม้ รวมระยะทางทั้งสิ้น 8 กิโลเมตร เนื่องจากภายหลังจากสถานการณ์อุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 ที่ผ่านมา ทำให้มีตะกอนดิน เลน และทรายที่มากับน้ำและอาจส่งผลต่อการระบายน้ำในพื้นที่เขตจตุจักรในช่วงฤดูฝนนี้ และภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางถ.รัชดาภิเษกได้รับความเสียหาย โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือและสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่จากสำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมราชทัณฑ์ กรมป่าไม้ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ สถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่จตุจักร
กรุงเทพมหานคร มีนโยบายให้สำนักงานเขตเร่งขุดลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายหลังจาก สถานการณ์อุทกภัยครั้งร้ายแรงที่ผ่านมา ซึ่งทำให้มีดินตกตะกอน การชะล้างหน้าดินลงสู่คูคลอง ส่งผลทำให้การบริหารจัดการน้ำและระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นจำเป็นต้องขุดลอกท่อระบายน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลสู่คูคลอง เพิ่มประสิทธิภาพในการพร่องน้ำและการระบายน้ำท่วม ตลอดจนลดปัญหาน้ำเน่าเสีย และเตรียมพร้อมรับมือกับฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น