ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

1-2 ก.พ. นี้ กทม. เป็นเจ้าภาพจัดประชุม คกก. บริหารองค์การนายกเทศมนตรีแห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 1

(23 ม.ค. 55) เวลา 13.30 น. : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนายกเทศมนตรีแห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 1 (The 1st Asian Mayors Forum Executive Board Meeting) ซึ่งกรุงเทพมหานครจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ระหว่างวันที่ 1-2 ก.พ. 55 เพื่อแสดงถึงศักยภาพ เสริมสร้างภาพลักษณ์และบทบาทของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งแสดงถึงความพร้อมของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่พร้อมร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ดร.วัลลภ สุวรรณดี นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายทวีศักดิ์ เดชเดโช รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะทูตและผู้แทนจากเมืองสมาชิกคณะกรรมการบริหารองค์การจาก 21 เมือง ร่วมงาน ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม.
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับองค์การนายกเทศมนตรีแห่งภูมิภาคเอเชีย (Asian Mayors Forum) จัดการประชุมคณะกรรมการ บริหารองค์การนายกเทศมนตรีแห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 1 (The 1st Asian Mayors Forum Executive Board Meeting) ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 1-2 ก.พ. 55 โดยวันที่ 1 ก.พ. 55 จัดขึ้น ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี่ เขตปทุมวัน และวันที่ 2 ก.พ. 55 ณ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือขององค์การและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์การบริหารท้องถิ่นภายใต้ 3 หัวข้อ ประกอบด้วย 1. ความท้าทายในการพัฒนา 2. ความร่วมมือระหว่างเมือง 3. การบริหารงานท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของสาธารณชน โดยมี นายกเทศมนตรีหรือผู้แทนจากเมืองสมาชิกคณะกรรมการบริหารองค์การจาก 21 เมือง ร่วมประชุมในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมพร้อมของกรุงเทพมหานครในการคัดเลือกเป็นเมืองเจ้าภาพในการจัดประชุมนายกเทศมนตรีแห่งภูมิภาคเอเชีย (Asian Mayors Forum General Assembly) ครั้งที่ 3 ในอนาคต
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร พร้อมใจร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจและเป็นที่ยอมรับแก่เมืองสมาชิกในภูมิภาคเอเชียและเวทีโลก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น