ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

พุธ 25 ม.ค. นี้ ประชุมสภากทม.ขอให้กทม.จัดหน่วยงานทางน้ำป้องกันอุบัติภัย

พุธ 25 ม.ค. นี้ ประชุมสภากทม.ขอให้กทม.จัดหน่วยงานทางน้ำป้องกันอุบัติภัย
(23 ม.ค. 55) นายมนัส ปสาทรัตน์ เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร แจ้งว่า วันพุธที่ 25 ม.ค. 55 จะมีการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุม สมัยที่ 1 (ครั้งที่4) ประจำปีพุทธศักราช 2555 มีการเสนอญัตติของนายสุธา นิติภานนท์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเพื่อติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและถนนทุกสายที่เชื่อมต่อกับบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รวมทั้งในส่วนที่ต้องเพิ่มเติม และญัตติของนางผุสดี วงศ์กำแหง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครจัดให้มีหน่วยงานทางน้ำปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันอุบัติภัย นอกจากนี้ในที่ประชุมอาจมีการเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาจากสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งจะต้องติดตามในคราวประชุมครั้งนี้ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น