ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555

คาด ม.ค. – มี.ค. ฝนชุก เร่งเตรียมความพร้อมป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ

(30 ม.ค. 55) ณ ศาลาว่าการกทม. : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยผลการประชุม คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2555 เกี่ยวกับแผนขุด ลอก คูคลอง เพื่อเตรียมการป้องกันน้ำท่วมในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักการระบายน้ำ กทม. ได้นำเสนอในที่ประชุมคณะผู้บริหาร โดยคาดการณ์ว่าในช่วงเดือนม.ค. – มี.ค. 55 จะมีฝนตกชุกมากขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศกาศที่เปลี่ยนแปลง สำหรับปริมาณน้ำฝนในเดือน ม.ค. 55 วัดได้ถึง 90 มม. สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 54 ที่วัดได้เพียง 20.6 มม.
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำนักการระบายน้ำ กทม. ได้ดำเนินการขุดลอกคลอง ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เตรียมเครื่องสูบน้ำ และการซ่อมแซมแนวคันกั้นน้ำที่ชำรุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 54 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้เสนอให้เร่งดำเนินการอย่างรวดเร็ว สำหรับคลองสายหลักให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 55 นอกจากนี้ยังให้ทบทวนแผนการดำเนินงานฯ มิให้ซ้ำซ้อนกับในส่วนของรัฐบาลที่ได้เสนอให้หลายหน่วยงานสนับสนุนการทำงานของกทม. ด้วย
ในส่วนของการปฏิบัติงานในช่วงฤดูฝน สำนักการระบายน้ำจะทำการเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำ และลดระดับน้ำในคลอง โดยรักษาระดับน้ำประมาณ -1.00 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เพื่อให้มีที่ว่างสำหรับรองรับน้ำฝน รวมถึงเตรียมความพร้อมของอุโมงค์ยักษ์และแก้มลิง อีกทั้งศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อทำหน้าที่รายงานสภาพฝนจากเรดาร์ ทุกต้นชั่วโมงผ่านทางวิทยุ Trunked, เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร, เว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำ, Twitter, Facebook พร้อมทั้งประสานงานและประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ อาทิ สวพ.91, จส.100 รวมถึงรับเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน โทร. 0 2248 5115 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
ทั้งนี้กทม. ยังได้จัดโครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำและเปิดทางน้ำไหลของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 3 ก.พ. 55 ณ บริเวณหมู่บ้านณัฐกานต์ ซ.เพชรเกษม 112 เขตหนองแขม เพื่อล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เปิดทางน้ำไหลคลองแสนศิริ โดยสำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตหนองแขม กรมราชทัณฑ์ และหมู่บ้านณัฐกานต์ จะร่วมกันดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนในปีนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น