ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้
เขตมีนบุรี นายอรุณ พ่วงสมบัติ ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้กำหนดแผนป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคไข้เลือดออก โดยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมี และแนะนำการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้พี่น้องชาวมีนบุรีอย่างต่อเนื่อง ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. โดยวันที่ 19 ม.ค. 55 ดำเนินการที่ชุมชนฉัตรหลวง
พญาไทตรวจเยี่ยมชุมชนป้องกันยาเสพติด
เขตพญาไท นายวรเศรษฐ์ ปภัสร์สุตานนท์ ผู้อำนวยการเขตพญาไท กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ได้จัดทำแผนตรวจเยี่ยมชุมชนป้องกันยาเสพติดประจำเดือน ม.ค. 55 โดยวันที่ 25 ม.ค. 55 เวลา 16.00–20.00 น. บริเวณชุมชนสายลมโฮมออฟฟิศ เพื่อให้มีการตรวจเยี่ยมชุมชนเป้าหมายด้านยาเสพติด และสร้างระบบเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชนด้วยการรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยอาศัยพลังของชุมชนในพื้นที่ที่รวมกับกลไกภาครัฐลดปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น