ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

มีนบุรีขยายเวลาชำระภาษีฯ

นายอรุณ พ่วงสมบัติ ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า ตามที่ได้เกิดปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากผู้บริหารกรุงเทพมหานครตระหนักถึงความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว จึงได้ขยายเวลายื่นแบบเพื่อเสียภาษีโรงเรือนฯ จากเดือน ก.พ. 55 เป็นภายในเดือน เม.ย. 55 และขยายเวลาการชำระภาษีบำรุงท้องที่ จากเดือน เม.ย. 55 เป็นภายในเดือน ก.ค. 55 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้เสียภาษีดังกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น