ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555

สภาจังหวัดฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นเยือนสภากทม. กระชับความสัมพันธ์ 30 ม.ค. - 3 ก.พ. นี้

(30 ม.ค . 55) นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ประธานสภากรุงเทพมหานคร เตรียมการต้อนรับ Mr.Haraguchi Kensai ประธานสภาจังหวัดฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นและคณะผู้แทนจังหวัดฟูกุโอกะ จำนวน 13 คน เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยือนกรุงเทพมหานคร ตามคำเชิญของสภากรุงเทพมหานคร ในโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 55 โดยสภาจังหวัดฟูกุโอกะมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะ ประธานสภากรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร เวลา 09.30 น. ในวันที่ 31 ม.ค. 55 และวันเดียวกันนี้เวลา 18.00 น. สภากรุงเทพมหานครจะเป็นเจ้าภาพในเลี้ยงต้อนรับคณะสภาจังหวัดฟูกุโอกะ ณ ห้อง Nippontei โรงแรม Inter Continental Bangkok โดยระหว่างพำนักอยู่ในประเทศไทย สภากรุงเทพมหานครจะนำคณะเดินทางไปศึกษาดูงานการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครและเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อศึกษาและเรียนรู้ วัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยอีกด้วย
สำหรับในการเดินทางมาเยือนกรุงเทพมหานครของสภาจังหวัดฟูกุโอกะในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับสภาจังหวัดฟูกุโอกะตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการศึกษา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และเทคโนโลยี เพื่อนำเอาไปปรับใช้ในการบริหารเมืองทั้งสองในอนาคตต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น