ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

นักเรียนเขตประเวศชนะการประกวดสวดมนต์หมู่

นางอัจฉรา ห่อสมบัติ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกรุงเทพมหานคร มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันจัด “กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ในปีใหม่ 2554–2555” เพื่อร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตั้งมั่นก้าวสู่พุทธชยันตี 2600 ปี ส่งเสริมให้คนไทยร่วมกันสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต เขตฯ ได้นำนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีฯ ครั้งที่ 2 ณ ท้องสนามหลวง ผลการประกวดปรากฏว่า โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับประถมศึกษา และได้เป็นตัวแทนอ่านทำนองเสนาะอวยพรปีใหม่ ประกอบด้วย ด.ญ.อุษณียากรณ์ แซ่ตั้ง ด.ญ.วันวิสา เกตุสุวรรณ์ ด.ญ.กษกร บุนนาค ด.ญ.กุลธิดา พูลวัฒนะ และ ด.ญ.ขนิษฐา แซ่ตั้ง และโรงรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ได้รับรางวัลชมเชย ในระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย ด.ญ.มาริษา ปิ่นสำอาง ด.ญ.อินทุอร กอบกันนา ด.ญ.อมรวรรณ ศรีวังไสย น.ส.วันทนา กิจบำรุง และน.ส.สาวิตรี แผลติตะ ได้เข้ารับรางวัลจาก ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น