ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

เจ้าหน้าที่เขตหนองแขมนำธรรมะเป็นแนวในการปฏิบัติงาน

นายพิบูล เวคะวากยานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ จะดำเนินโครงการคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาจิตเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสร้างราชการใสสะอาดให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหนองแขม และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตหนองแขม สำหรับเดือน ม.ค. 55 จะจัดกิจกรรมสวดมนต์ ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม ในวันที่ 31 ม.ค. 55 ตั้งแต่เวลา 10.00-11.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดทองเนียม เขตหนองแขม เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี ปฏิบัติถูกต้องและมีศีลธรรม โดยนำคำสอนทางพุทธศาสนามาขัดเกลาพัฒนาชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง โปร่งใส ทั้งนี้การปฏิบัติธรรมดังกล่าวจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเข้าร่วมกิจกรรมมิให้กระทบต่อการให้บริการประชาชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น