ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555

หนองจอกร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคโลหิต

หนองจอกร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคโลหิต
นายภิญโญ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สำนักงานเขตหนองจอกร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ได้กำหนดจัดโครงการรับบริจาคโลหิตจากประชาชนทั่วไป เป็นประจำทุก 3 เดือน เพื่อจัดหาโลหิตให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ สำหรับเดือนแรกของปี 2555 กำหนดรับบริจาคในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2555 ซึ่งตรงกับวันตรุษจีน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมเขตหนองจอก โดยบุคคลที่สามารถบริจาคโลหิตได้มีอายุตั้งแต่ 17 – 60 ปี น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 45 กิโลกรัม สุขภาพร่างกายแข็งแรง
สำนักงานเขตหนองจอก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก และประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์จะบริจาคโลหิตเพื่อมีส่วนร่วมสงเคราะห์ช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย ได้ทราบ โดยทั่วกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น