ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

เขตคลองสานเชิญชวนบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

นายขจิต ชัชวานิชย์ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กทม. แจ้งว่า ด้วยขณะนี้ในหลายจังหวัดทางภาคใต้กำลังประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมอย่างรุนแรง ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก บ้านเรือนเสียหาย สาธารณูปโภคถูกทำลาย ขาดแคลนทั้งอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต สำนักงานเขตคลองสานตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทางภาคใต้ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคเงิน ได้ที่ศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ สำนักงานเขตคลองสาน ระหว่างเวลา 08.00–16.00 น. หรือโอนเงินเข้าบัญชี “กองทุน กทม. ช่วยผู้ประสบภัย” ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนข้าวสาร เลขที่บัญชี 027-0-017081-2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2439 3558

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น