ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555

กทม. ส่งทีมแพทย์ตรวจคัดกรองวัณโรคในผู้สูงอายุบ้านบางแค 1

กทม. ห่วงใยผู้สูงวัยจัดหน่วยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่พร้อมทีมแพทย์ พยาบาล ให้บริการตรวจสุขภาพฟรี เดินหน้าคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของวัณโรคในผู้สูงอายุ
(31 ม.ค. 55) เวลา 10.45 น. : พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ให้บริการเอกซเรย์ปอดป้องกันการแพร่ระบาดของวัณโรค และการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพเบื้องต้นผู้แก่สูงอายุและเจ้าหน้าที่ รวม 340 คน ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค 1 เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย จัดรถเอกซเรย์เคลื่อนที่พร้อมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฏ์ ศศะนาวิน ฐานปัญญา ให้บริการเอกซเรย์ปอดตรวจคัดกรองโรควัณโรค และตรวจสุขภาพฟรี โดยมีผู้สูงอายุ 260 คน และเจ้าหน้าที่ 80 คน เข้ารับบริการ ซึ่งจากการตรวจสุขภาพเบื้องต้นพบว่า ผู้สูงอายุบางรายมีอาการต้องสงสัยเป็นวัณโรค แต่จะต้องมีการตรวจเสมหะเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนของโรค นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ตรวจพบโรคที่มาพร้อมกับวัยสูงอายุ อาทิ หลังคด กระดูกเสื่อม หัวใจโต ไส้เลื่อนของกระบังลม
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปกติผู้สูงอายุจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ หรือเป็นโรคต่างๆ ได้ง่าย เนื่องจากอวัยวะในร่างกายจะเสื่อมสภาพตามวัยที่เพิ่มขึ้น และที่ผ่านมาพบผู้สูงอายุป่วยเป็นวัณโรคจำนวนมาก จึงต้องเร่งตรวจคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของโรควัณโรคโดยเร็ว ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้ส่งรถเอกซเรย์เคลื่อนที่พร้อมแพทย์ พยาบาล ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นวัด โรงเรียน และตามชุมชนต่างๆ เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของวัณโรคได้ผลอย่างจริงจัง ซึ่งหากผู้ป่วยวัณโรคได้รับการรักษาและกินยาอย่างต่อเนื่องก็สามารถรักษาให้หายขาดได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น