ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

จอมทองแจ้งผู้สูงอายุรับเงินเบี้ยยังชีพเดือน ก.พ. 55

นายนิวัฒน์ ไชยมิ่ง ผู้อำนวยการเขตจอมทอง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน ก.พ. 55 ในวันที่ 9–10 ก.พ. 55 บริเวณสำนักงานเขตจอมทอง โดยให้ผู้สูงอายุนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงด้วย สำหรับผู้สูงอายุที่แจ้งความประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคารกรุงไทยจะได้รับเงินประมาณวันที่ 13 ก.พ. 55 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โทร. 0 2427 6672 ในวันเวลาราชการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น