ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555

สภากทม.ตรวจความเสียหายถนนอุทยาน ชี้ต้องเร่งฟื้นให้กลับมาสวยงามดังเดิม

นายพีรพล กนกวลัย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตพญาไท ในฐานะประธานคณะกรรมการรักษาความสะอาด และสิ่งแวดล้อม สภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ประชุมและลงพื้นที่ เพื่อสำรวจความเสียหายของต้นไม้บริเวณถนนอุทยาน(ถนนอักษะ) โดยมีผู้แทนจากสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตทวีวัฒนา ร่วมให้ข้อมูล ณ บริเวณ ถนนอุทยาน(ถนนอักษะ) เขตทวีวัฒนา
ประธานคณะกรรมการกล่าวภายหลังการประชุมและลงพื้นทีว่า จากเหตุเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ทำให้ต้นไม้ได้รับความเสียหายอย่างมาก โดยเฉพาะต้นไม้บริเวณถนนอุทยาน(ถนนอักษะ) ซึ่งเป็นถนนที่มีภูมิทัศน์สวยงามอับดับแรกๆ ของกรุงเทพมหานคร และมีต้นลีลาวดีที่ปลูกบริเวณถนนอุทยาน(ถนนอักษะ) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จำนวน 1,900 ต้น ซึ่งคณะกรรมการได้พบว่า ต้นลีลาวดีได้รับความเสียหายประมาณ 90 % ถือว่าเสียหายมาก และต้องมีการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน โดยสำนักงานเขตควรเร่งประสานกับสำนักสิ่งแวดล้อมในการสำรวจความเสียหายอย่างชัดเจน และเร่งทำการฟื้นฟูด้วยการซ่อมแซมหรือดำเนินการปลูกใหม่ทั้งหมดโดยปลูกต้นลีลาวดีเหมือนเดิม หรือปลูกต้นไม้ชนิดอื่นที่ดูแลรักษาได้ง่าย เพื่อให้ภูมิทัศน์บริเวณถนนอุทยาน(ถนนอักษะ) กลับมาสวยงามเช่นเดิม
ทั้งนี้ได้มีคณะกรรมการฯ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า สำนักสิ่งแวดล้อมควรร่วมประสานกับสำนักงานเขต ในการสำรวจความเสียหายของต้นไม้ในทุกเขตของกรุงเทพมหานคร และเร่งจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมและฟื้นฟูต้นไม้อย่างเร่งด่วน อีกทั้งในบางพื้นที่ที่จำเป็นต้องปลูกต้นไม้ใหม่ ก็ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของต้นไม้กับสภาพแวดล้อมในพื้นที่นั้นด้วย เพื่อให้ภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานครกลับมาสวยงามเช่นเดิมต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น