ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกัลยา ศุขะพันธุ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้
สำนักงานเขตบางพลัด รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวนรวม 19 อัตรา ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส.1 จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 10 อัตรา (เพศชาย) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) บ1 จำนวน 5 อัตรา และตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ชั้น 3 สำนักงานเขตบางพลัด ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ม.ค. 55 สอบถามโทร. 0 2424 3777 ต่อ 6157 ในวันและเวลาราชการ
สำนักงานเขตป้อมปราบฯ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวนรวม 24 อัตรา ในตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 9 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนสวน จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตป้อมปราบฯ ระหว่างวันที่ 23–31 ม.ค. 55 ในวันและเวลาราชการ สอบถามโทร. 0 2281 6117

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น