ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

ปทุมวันสนับสนุนโครงการหลังคาเขียวชวนคัดแยกกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นางภาวิณี อามาตย์ทัศน์ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอยและการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยมุ่งเน้นการจัดการมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เขตฯ จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีเพื่อช่วยลดปริมาณขยะ และยังเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากในการนำวัสดุเหลือใช้จากกล่องเครื่องดื่มยูเอชที ไปจัดทำกระเบื้องมุงหลังคาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ เขตฯ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง หากมีกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีทุกประเภท สามารถนำไปหย่อนลงในกล่องรับบริจาคได้ที่บริเวณห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาราชดำริ เขตปทุมวัน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตปทุมวัน โทร. 0 2214 1045 หรือ 0 2214 3004 ต่อ 6325-6

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น