ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้
เขตพระโขนง นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง กทม. แจ้งว่า ในวันที่ 21 ม.ค. 55 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. เขตฯ จะดำเนินการล้างทำความสะอาดสะพานลอยหน้าสำนักงานเขต สะพานลอยหน้าดีทแฮมส์ และล้างทำความสะอาดป้ายสัญญาณจราจร ตู้โทรศัพท์ และรั้วราวเหล็ก บริเวณถนนสุขุมวิททั้งสองฝั่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร
เขตบางคอแหลม นายบัณฑิต สิทธินามสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม กทม. แจ้งว่า เขตฯ รณรงค์พัฒนาทำความสะอาดและเก็บเศษวัสดุต่างๆ ในพื้นที่เขต เวลา 08.30-12.00 น. โดยวันที่ 23 ม.ค. 55 ล้างทำความสะอาดจุดผ่อนผันบริเวณ ซ.กิ่งจันทน์ ซ.สามแยกถนนจันทน์ และล้างทำความสะอาดทางเท้าถนนจันทน์ (ฝั่งขาออก) วันที่ 24 ม.ค. 55 ล้างทำความสะอาดทางเท้าตั้งแต่แยก ถ.ตก (ฝั่งตรงข้ามการไฟฟ้า) - แยกมไหสวรรย์ ถ.เจริญกรุง (ฝั่งซอยเลขคู่) และพัฒนาทำความสะอาดเก็บเศษวัสดุต่างๆ ซ.เจริญกรุง 86 ซ.มิตรสัมพันธ์ ซ.สุดประเสริฐ 8, 10 ซ.หลังวัดจันทร์ใน ซ.ตระกูลโต๋ว ซ.อยู่ดี 10 และซอยแยก และ ถ.พระราม 3 ซ.1, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 19, 22, 23 วันที่ 25 ม.ค. 55 ล้างทำความสะอาดทางเท้า ถ.พระรามที่ 3 – ถ.ตก (ฝั่งซ้าย) และพัฒนาทำความสะอาดเก็บเศษวัสดุต่างๆ ซ.เจริญกรุง 109 และซอยแยก ซ.สุดประเสริฐ 3, 4, 5, 6, 7 ซ.อยู่ดี 4 และซอยแยก และ ซ.ประดู่ 29, 33 วันที่ 26 ม.ค. 55 ล้างทำความสะอาดทางเท้าตั้งแต่แยกไฟแดงมไหสวรรย์ - หน้าวัดราชสิงขร และพัฒนาทำความสะอาดเก็บเศษวัสดุต่างๆ ซ.มาตานุสรณ์ (ฝั่งซ้าย) ซ.แฉล้มนิมิตร 1, 3, 5 ซ.อยู่ดี 4 และซอยแยก ซ.อยู่ดี 11-1 และ ซ.ประดู่ 36, 38 วันที่ 27 ม.ค. 55 ล้างทำความสะอาดทางเท้าตั้งแต่หน้าวัดราชสิงขร – สะพานคลองกรวย (สุดพื้นที่เขต) และพัฒนาทำความสะอาดเก็บเศษวัสดุต่างๆ ซ.มาตานุสรณ์ (ฝั่งขวา) ซ.แฉล้มนิมิตร 2, 4, 6 ซ.อยู่ดี 10 และซอยแยก ซ.ประดู่ 55 และถนนพระราม 3 ซ.1, 3, 5, 6, 14, 16, 22 วันที่ 28 ม.ค. 55 ล้างทางเท้าตั้งแต่สะพานคลองกรวย – ปาก ซ.เจริญกรุง 81 และพัฒนาทำความสะอาดและเก็บพัสดุต่างๆ ซ.เจริญกรุง 80, 109 และซอยแยก ซ.สุดประเสริฐ 3, 4, 5, 6, 7 ซ.จันทน์ 42, 51 ซ.อยู่ดี 4 และซอยแยก และ ซ.ประดู่ 29, 33 วันที่ 29 ม.ค. 55 ล้างทำความสะอาดทางเท้าบริเวณถนนจันทน์ (ฝั่งขาเข้า) และพัฒนาทำความสะอาดและเก็บพัสดุต่างๆ ซ.เจริญกรุง 109 และซอยแยก ซ.สุดประเสริฐ 3, 4, 5, 6, 7 ซ.อยู่ดี 4 และซอยแยก และซ.ประดู่ 29, 33 วันที่ 31 ม.ค. 55 ล้างทำความสะอาดทางเท้าบริเวณถนนจันทน์ (ฝั่งขาเข้า) และพัฒนาทำความสะอาดและเก็บพัสดุต่างๆ ซ.เจริญกรุง 109 และซอยแยก ซ. สุดประเสริฐ 3, 4, 5, 6, 7 ซ.อยู่ดี 4 และซอยแยก และ ซ.ประดู่ 29, 33 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร. 0 2291 0287
เขตสาทร น.ส.พรรณทิพา งามญาณ ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่คนงานกวาด รถบรรทุกน้ำ รถเก็บขนมูลฝอย ดำเนินการล้างทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อพัฒนาศาสนสถาน โบราณสถานให้สะอาดสวยงาม ร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย ในวันที่ 24 ม.ค. 55 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดปรก / เขตฯ โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกลาง กรมขนส่งทางบก กรมควบคุมมลพิษ และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ตรวจวัดควันดำในวันที่ 24 และ 26 ม.ค. 55 เวลา 10.00–14.00 น. บริเวณจุดตรวจหน้าโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ถ.สาทรใต้
เขตมีนบุรี นายอรุณ พ่วงสมบัติ ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดแผนพัฒนาความสะอาดพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยรณรงค์พัฒนาทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจร ศาลาที่พักผู้โดยสาร สะพานลอยคนข้ามและป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ โดยวันที่ 21 ม.ค. 55 บริเวณ ถ.สุวินทวงศ์ วันที่ 22 ม.ค. 55 ถ.นิมิตใหม่ วันที่ 23 ม.ค. 55 ถ.สีหบุรานุกิจ วันที่ 25 ม.ค. 55 พัฒนาไหล่ทางที่ ถ.สุวินทวงศ์ และวันที่ 26 ม.ค. 55 ถ.รามอินทรา ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น.
เขตราษฎร์บูรณะ นางฉัฐนันท์ อินทราชา ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้กำหนดจัดโครงการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในวันที่ 23 ม.ค. 55 บริเวณชุมชนมิ่งประชา เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
เขตสวนหลวง นายประเวศ เพียรธรรม ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. กล่าวว่า เขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ล้างทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย และสะพานลอยคนข้าม เวลา 10.00–11.30 น. ในวันที่ 24 ม.ค. 55 บริเวณสะพานลอยคนข้าม ถ.พัฒนาการ ตั้งแต่คลองสะแก – ปาก ซ.พัฒนาการ 18 จำนวน 3 สะพาน วันที่ 25 ม.ค. 55 บริเวณ ถ.อ่อนนุช จำนวน 2 สะพาน วันที่ 26 ม.ค. 55 บริเวณ ถ.ศรีนครินทร์ จำนวน 3 สะพาน ตั้งแต่คลองกะจะ - คลองประเวศบุรีรมย์ และวันที่ 27 ม.ค. 55 เวลา 14.00-15.30 น. บริเวณ ถ.รามคำแหง จำนวน 2 สะพาน โดยล้างคราบสกปรก ฝุ่นละออง ข้อความต่างๆ ที่มีผู้ขีดเขียนเพื่อความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น