ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้
เขตจอมทอง นายนิวัฒน์ ไชยมิ่ง ผู้อำนวยการเขตจอมทอง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้กำหนดจัดวันทิ้งของเหลือใช้ ในวันที่ 29 ม.ค. 55 บริเวณชุมชนวัดมงคลวราราม แขวงจอมทอง ตั้งแต่เวลา 09.00–12.00 น. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมมือกัน รักษาความสะอาดบริเวณบ้านเรือนและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เขต ทั้งนี้ขอเชิญชวนเจ้าของอาคารบ้านเรือนทุกหลัง ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนดังกล่าว จัดเก็บรวบรวมเศษวัสดุ และสิ่งของต่างๆ ตลอดจนเครื่องใช้ เครื่องเรือนที่ชำรุดไม่ประสงค์ใช้อีกต่อไป นำมาวางตั้งไว้บริเวณหน้าถนนเพื่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตจอมทองจะได้นำไปทิ้งทำลายให้โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ หากประสงค์จะทิ้งของเหลือใช้เป็นจำนวนมากๆ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับขยะ โปรดติดต่อโดยตรงได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร. 0 2427 8421 , 0 2427 7919
เขตดุสิต น.ส.อารีย์ วงศ์นพรัตน์เลิศ ผู้อำนวยการเขตดุสิต กทม. แจ้งว่า ในเดือน ธ.ค. 54 ที่ผ่านมา สามารถดำเนินการกวดขันจับ-ปรับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 พบผู้กระทำความผิดรวม 630 ราย เปรียบเทียบปรับรวมเป็นเงิน 231,400 บาท พบผู้กระทำความผิดกรณีทำให้ทางเท้าชำรุด 4 ราย ติด ตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต 11 ราย สำหรับผู้กระทำความผิดมากที่สุด คือ การปรุงอาหาร ขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนน หรือในที่สาธารณะนอกบริเวณประกาศผ่อนผันมีถึง 615 ราย
เขตคลองเตย นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการรณรงค์พัฒนาความสะอาดเก็บกวาดใบไม้ เศษกระดาษ ถุงพลาสติก เศษวัสดุเหลือใช้ และป้ายโฆษณาต่างๆ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง สำหรับวันที่ 25 ม.ค. 55 เวลา 09.00-12.00 น. จะดำเนินการพัฒนาความสะอาดบริเวณ ถ.พระราม 4 ซ.โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ซ.รูเบีย ซ.บาร์โบส 1-2 ถ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 28-30 ถ.ดำรงลัทธพิพัฒน์ ชุมชนแฟลต 11-18 วันที่ 26 ม.ค. 55 บริเวณ ถ.พระราม 4 ซ.โรจน์เสรีเก่า ถ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 4, 6, 18, 20 และวันที่ 27 ม.ค. 55 บริเวณ ถ.ริมทางรถไฟสายปากน้ำจากหลังมหาวิทยาลัยกรุงเทพ – แยกเกษมราษฎร์ และในวันเดียวกัน เขตฯ จะพัฒนาความสะอาดเก็บกวาดใบไม้ ถางหญ้า และถอนวัชพืชเกาะกลางถนนบริเวณสะพานรถยนต์ข้ามถนนพระราม 3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น