ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

ปั่นจักรยานท่องย่านประวัติศาสตร์ย่านกะดีจีน-คลองสาน-สะพานพุทธ

นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ในวันที่ 27-29 ม.ค.55 เวลา 16.00-21.00 น. สมาคมสถาปนิคสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานเขตธนบุรี และสำนักงานเขตคลองสาน ขอเชิญเยี่ยมชมเทศกาลกะดีจีน-ศิลป์ในซอย ครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่อ “กะดีจีน-คลองสาน-สะพานพุทธ : ศิลป์สามท่า”ณ ย่านกะดีจีน – คลองสาน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเทศกาลศิลปวัฒนธรรมประจำปีย่านกะดีจีน ที่มุ่งเน้นการใช้ศิลปะในการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชาวชุมชน เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์ โดยกิจกรรมในงาน อาทิ การแสดงดนตรีไทย 3 ดุริยกวี 130 ปีชาตกาล โดยวงดนตรีพาทยโกศล มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) และดุริยางค์ทหารเรือ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พิธีเปิดลานสะกดรอยครามโครงการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะชุมชน และการแสดงโปงลาง ณ ชุมชนโรงคราม การเปิดตัวหนังสือ “ตำราอาหารเล่มเล็ก : มรดกวัฒนธรรมไทย-โปรตุเกส ชุมชนกุฎีจีน” พร้อมชิมอาหารตำรับโปรตุเกส พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมไทย-โปรตุเกส ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส ครบ 500 ปี การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรม ณ ลานหน้าโบสถ์ซางตาครู้ส การบรรเลงกู่เจิง ณ ลานหน้าศาลเจ้าเกียนอันกง การแสดงลิเกฮูลู ระบำร็องแง็ง ณ ลานหน้ามัสยิดบางหลวง ชุมชนกุฎีจีนขาว ส่วนย่านคลองสานจะมีพิธีเปิดถนนคนเดินตรอกดิลกจันทร์ และพิธีเปิดนิทรรศการใต้เงาจันทร์...รังสรรค์แสงศิลป์ บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ และการเสวนาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีนและย่านคลองสาน ในโอกาส 80 ปี สะพานพุทธ ณ ลานชุมชนปากคลองบางหลวง ชุมชนวัดกัลยาณ์ ทั้งนี้จะมีพิธีเปิดงานเทศกาลกะดีจีน-ศิลป์ในซอย ครั้งที่ 3 ในวันที่ 27 ม.ค. 55 เวลา 16.30 น. ผู้สนใจร่วมงานสามารถรับสูจิบัตรงานเพื่อตรวจสอบเวลาและสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ บริเวณหน้างาน หรือ ติดตามทางเฟสบุ๊ค Love Kadeejeen
พร้อมกันนี้ ในวันที่ 29 ม.ค. 55 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานใต้สะพานพุทธ (ฝั่งธนบุรี) กรุงเทพมหานคร และสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย และองค์กรเอกชน โดยกลุ่มผู้ใช้จักรยานที่ต้องการรณรงค์การใช้จักรยานในกรุงเทพฯ “โครงการจักรยานมหานคร” ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานย้อนประวัติศาสตร์และชมต้นไม้โบราณย่านกะดีจีน-คลองสาน-สะพานพุทธ ชมศาลาว่าการจังหวัดธนบุรีในอดีต วัดซางตาครู้ส สักการะรูปเคารพแม่พระปฏิสนธินิรมล และขอพรนักบุญแบนาแดต จากนั้นข้ามคลองบางหลวงสู่มัสยิดต้นสนหรือกะดีใหญ่ เยี่ยมชมสุสานร่วมรำลึกถึงคุณความดีบรรพชนชาวมุสลิมที่มีบทบาทต่อสังคมไทย และหลุมศพพระยาราชวังสันเสนีย์ เจ้าเมืองบางกอกสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และปั่นจักรยานต่อไปยังวัดหงส์รัตนาราม สักการะพระแสน พระพุทธรูปล้านช้าง และพุทธรูปทองโบราณสมัยสุโขทัย สักการะศาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนมหาราช แวะวัดกัลยาณมิตร พระพุทธไตรรัตนนายก (ซำปอกง) มุ่งสู่ศาลเจ้ากวนอู เพื่อสักการะและขอพรจากเทพกวนอู เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปี ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้ใช้จักรยานและผู้สนใจร่วมสนับสนุนกิจกรรม และร่วมรณรงค์การใช้จักรยานกรุงเทพฯ ซึ่งประชาชนสามารถลงทะเบียนยืมใช้จักรยาน 50 คันแรก โทร. 08 0235 3279

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น