ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

เขตราษฎร์บูรณะและคลองเตยเตือนภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน

เขตราษฎร์บูรณะ นางฉัฐนันท์ อินทราชา ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ กทม. แจ้งว่า ด้วยในช่วงระหว่างวันที่ 21-29 ม.ค. 55 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีการจุดธูปเทียน ไหว้บรรพบุรุษ และทำพิธีกรรมต่างๆ อีกทั้งประชาชนจำนวนมากจะเดินทางกลับภูมิลำเนา และถือโอกาสท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ซึ่งเขตฯ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะเป็นอย่างยิ่ง จึงขอเตือน ผู้ประกอบกิจการให้ตรวจสอบดูแลการใช้เชื้อเพลิงในการประกอบกิจการอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนร้านค้าที่ใช้ก๊าซในการประกอบอาหารให้ตรวจสอบอย่างละเอียดเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว
ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ กล่าวต่อไปว่า สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านให้ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าในบ้านอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในชุมชนต่างๆ ที่มีบ้านเรือนหนาแน่น ให้ช่วยกันระมัดระวังดูแลช่วยเหลือกันและกัน อย่าทิ้งบ้านโดยไม่มีผู้ดูแล และให้ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้า ก๊าซ ตลอดจนดับธูปเทียนให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้าน และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ที่อาศัยอยู่ในบ้านหรือกำลังเดินทาง หากพบเห็นสาเหตุอันอาจเกิดอัคคีภัย กรุณาแจ้งที่ โทร. 0 2428 4884 ต่อ 6844 หรือโทร. 199 สถานีดับเพลิงดาวคะนอง โทร. 0 2468 1671 และสถานีดับเพลิงทุ่งครุ โทร. 0 2463 5402
เขตคลองเตย นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทม. แจ้งว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนประชาชน จะจัดพิธีไหว้เจ้าและบรรพบุรุษตามธรรมเนียมจีน ซึ่งมีการจุดธูปเทียนและประทัด ลักษณะเช่นนี้อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ นำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าว เขตฯ จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันระมัดระวัง โดยตรวจตราดับธูปเทียนบูชาเมื่อเสร็จภารกิจ ตรวจสอบสายไฟฟ้าในอาคารบ้านเรือนและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ใช้งานได้เป็นปกติ ปิดเตาแก๊สและวาล์วถังแก๊สทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ เก็บไม้ขีดไฟ ไฟแช็กให้พ้นมือเด็ก หากมีการเผาสิ่งของ วัสดุ ต้องกระทำอย่างระมัดระวังไม่ประมาท เลือกสถานที่โล่ง ห่างไกลจากสารหรือวัตถุไวไฟ
ผู้อำนวยการเขตคลองเตย กล่าวต่อไปว่า สำหรับอาคารบ้านเรือนที่ติดลูกกรง เหล็กดัด ควรเว้นช่องไว้สำหรับหนีไฟ ที่เก็บกุญแจต้องแจ้งให้ทุกคนในบ้านทราบเพื่อสะดวกต่อการใช้งานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หากประสงค์แจ้งเหตุที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ โปรดแจ้งที่ โทร. 0 2249 7738 หรือโทร. 199

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น