ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

เขตประเวศชวนคู่รักร่วมโครงการ“วันแห่งความรักที่สำนักงานเขตประเวศ”

นางอัจฉรา ห่อสมบัติ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า ในเทศกาลวันแห่งความรัก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี จะมีคู่สมรสนิยมมาจดทะเบียนสมรสจำนวนมาก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจให้แก่คู่สมรสที่มาใช้บริการในวันดังกล่าว เขตฯ ได้จัดทำโครงการ “วันแห่งความรักที่สำนักงานเขตประเวศ” โดยจัดเตรียมสถานที่และซุ้มสำหรับถ่ายภาพ พร้อมของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่คู่สมรสที่มาจดทะเบียนสมรส ณ สำนักงานเขตประเวศ ในวันดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 08.00–16.00 น. ณ ฝ่ายทะเบียนชั้น 1 สำนักงานเขตประเวศ เขตฯ จึงขอเชิญคู่สมรสเข้าร่วมโครงการได้ในวันและเวลาดังกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น