ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

อกก.การศึกษา สภากทม . ตรวจสภาพปัญหาโรงเรียนกทม. ในเขตหนองแขมที่ได้รับผลกระทบ จากภัยน้ำท่วม

(24 ม.ค.55 ) เวลา 10.00น. นายสุธา นิติภานนท์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ ฐานะประธานคณะอนุกรรมการ การศึกษา สภากทม . ชุดที่ 7 เป็นประธานประชุมติดตามผลกระทบและความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตหนองแขม โดยมีนางกลัยาณี จงสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองแขม และผู้บริหารจากโรงเรียนบ้านขุนประเทศ โรงเรียนวัดหนองแขม โรงเรียนวัดประชาบำรุง โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น