ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

บางนาเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร

นายทรงชัย พยอมแย้ม ผู้อำนวยการเขตบางนา กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ถึงพร้อมทั้งความรู้ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด จึงได้กำหนดการฟังธรรมโดยได้นิมนต์พระคุณเจ้าจากวัดบางนาใน มาบรรยายธรรมแก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางนาใน วันที่ 19 ม.ค. 55 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น