ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2554 (เวลา 08.00 น.)

น้ำฝน

- คาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานครมีเมฆบางส่วน

น้ำเหนือ (ผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา)

- ระดับน้ำที่ อ.บางไทร 2.92 ม.รทก. (ลดลงจากเมื่อวาน 8 ซม.)

น้ำทะเลหนุนสูง

-น้ำทะเลหนุนวันนี้ เวลา 12.40 น. ระดับ +1.17 ม.รทก. เวลา 21.02 น. ระดับ +0.80 ม.รทก.

ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาตรวจวัดที่ปากคลองตลาด

- ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสูงสุดเมื่อวานนี้ เวลา 11.00 น. ระดับ +2.04 ม.รทก. (ต่ำกว่าคันกั้นน้ำ 0.76 ม.)

- คาดการณ์วันนี้จากกรมอุทกศาสตร์ เวลา 12.40 น. ระดับ +2.02 ม.รทก.

น้ำทุ่ง (24ชั่วโมงที่ผ่านมา)

- คลองหกวาสายล่าง (ด้านนอกเขต กทม.) ระดับน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองสอง ระดับน้ำลดลง 4 ซม.

- คลองมหาสวัสดิ์ (ด้านนอกเขต กทม.) ที่ประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนา ระดับน้ำลดลง 5 ซม.

- คลองเปรมประชากรด้านดอนเมือง ระดับน้ำลดลง 10 ซม.

ระดับน้ำในคลองต่างๆ

ฝั่งธนบุรี ระดับน้ำล้นตลิ่งคลองมหาสวัสดิ์ ตอนถ.พุทธมณฑลสาย 2 คลองบางพรม ตอนคลองฉิมพลี ตอนถ.กาญจนาภิเษก และตอนถ.พุทธณฑลสาย 3, คลองบางเชือกหนัง ตอนถ.พุทธมณฑลสาย 2, คลองบางแวก ตอนถ.พุทธมณฑลสาย 1 ตอนคลองทวีวัฒนา ส่วนคลองอื่นๆ ยังปกติ

ภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำในคลองสายหลักในพื้นที่ กทม. (24 ชั่วโมงที่ผ่านมา)

ฝั่งพระนคร

- คลองแสนแสบจากบางชันออกไปจนสุดเขต กทม. ระดับน้ำลดลง 4 ซม.

- คลองประเวศบุรีรมย์ ด้านลาดกระบัง ระดับน้ำลดลง 2-3 ซม.

- คลองลาดพร้าว ระดับน้ำลดลง 2-8 ซม.

- คลองเปรมประชากร ระดับน้ำลดลง 5-7 ซม.

- คลองบางเขน ระดับน้ำลดลง 4-7 ซม.

- คลองบางซื่อ ระดับน้ำลดลง 8 ซม.

ฝั่งธนบุรี

- คลองหลักช่วงบนในเขตทวีวัฒนา ระดับน้ำลดลง 1-4 ซม.

- พื้นที่ฝั่งธนบุรียังคงมีปัญหาน้ำท่วม

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตคลองสามวา นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ได้เตรียมการบูรณะฟื้นฟู หลังน้ำลด โดยจัดทำแผนการปฏิบัติงานฉีดพ่นและแจกจ่ายน้ำจุลินทรีย์ เพื่อบำบัดน้ำเสียให้กับประชาชนในชุมชนและหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่ รวม 74 แห่ง ใช้น้ำจุลินทรีย์ จำนวน 72,000 ลิตร พร้อมทั้งได้ดำเนินการฟื้นฟูทำความสะอาดชุมชน หมู่บ้าน โรงเรียน วัด และถนน ซอยต่างๆ ในพื้นที่ควบคู่ไปด้วย ตลอดจนขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมกันฟื้นฟูทำความสะอาดอาคารสถานที่และชุมชนของตนเองให้กลับคืนสู่สภาพน่าอยู่ดังเดิม โดยดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. 22 ธ.ค. 54 หากประสงค์จะขอน้ำจุลินทรีย์เพิ่มเติม ให้ติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2548 0321 ต่อ 5126

เขตบางคอแหลม นายบัณฑิต สิทธินามสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม กทม. แจ้งว่า เขตฯ และประชาชนในพื้นที่ ได้ดำเนินโครงการ ชุมชนน่าอยู่ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 12 ชุมชน ระหว่างเดือน ต.ค. ธ.ค. 54 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา โดยมีกิจกรรมจัดเก็บขยะ ทิ้งของเหลือใช้ ทำความสะอาดทางเดินเท้าในชุมชน กำจัดน้ำเสีย ลอกท่อระบายน้ำและคูคลองเพื่อเปิดทางน้ำไหล พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามแหล่งเพาะพันธุ์ต่างๆ และแจกทรายอะเบท ฯลฯ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 10 ชุมชน คือ ชุมชน ซ.วัดอินทร์บรรจง ชุมชนสวนหลวง 2 (วัดราชสิงขร) ชุมชนวัดลาดบัวขาว ชุมชนวัดไผ่เงิน ชุมชนมิตรสัมพันธ์ ชุมชน ซ.โรงแก้ว ชุมชนหลังตลาดเก่าวัดพระยาไกร ชุมชนบางคอแหลม ชุมชนวัดพระยาไกรระยะ 3 ชุมชนบางอุทิศ และในวันที่ 3 ธ.ค. 54 บริเวณชุมชนสวนหลวง 1 และวันที่ 10 ธ.ค. 54 ชุมชนร่วมใจพัฒนา โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

เขตคลองสาน นายขจิต ชัชวานิชย์ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดโครงการ ชุมชนน่าอยู่ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในวันที่ 3 ธ.ค. 54 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เขตฯ จะเข้าดำเนินการพัฒนา “ชุมชนหลังตลาดเจริญนคร” ซ.เจริญนคร 55 โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่เขตและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กองควบคุมโรค สำนักอนามัย สถานีดับเพลิงปากคลองสาน และโรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี ร่วมกิจกรรมพัฒนา ได้แก่ การทำความสะอาด จัดเก็บขยะ มูลฝอยและเศษวัสดุสิ่งของเหลือใช้ ปลูกและตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ปรับเปลี่ยนและเพิ่มดวงไฟฟ้าแสงสว่าง ตรวจสุขภาพประชาชนในชุมชน บริการตัดแต่งผม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในแมวและสุนัข ตรวจสอบถังดับเพลิงและสาธิตการดับเพลิงเบื้องต้น นอกจากนี้เขตฯ ยังได้จัดให้มีพิธีปิดโครงการฯ และกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา อีกด้วย

เขตหนองแขม นายพิบูล เวคะวากยานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำที่ท่วมขังนานและเริ่มจะเน่าเสีย เขตฯ จึงได้ทำการฉีดพ่นน้ำสกัดจุลินทรีย์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดิน สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตบางรัก จำนวน 3 คันรถ และได้ออกฉีดพ่นน้ำสกัดจุลินทรีย์ให้กับถนนสายรองซึ่งยังมีน้ำท่วมขังบางส่วน ได้แก่ ถ.เพชรเกษม หมู่บ้านเพชรเกษม 1 ถ.เพชรเกษม 69 หมู่บ้านขวัญทิพย์ ซ.นาคสถาพร 1, 2 ซอยแยกต่างๆ ซ.หมู่บ้านนิสา ถ.เลียบคลองภาษีเจริญ ฝั่งเหนือ ซ.ไชโย ซ.ไชยันต์ หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ หมู่บ้านพร้อมชัย ซ.จัดสรร 1-2 ซ.ข้างศูนย์อนามัย 48 ซ.จันทร์ศิริ ซ.อาบทิพย์ หมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่บ้านพระปิ่น 4 ซ.เพชรเกษม 110 วัดไผ่เลี้ยง หมู่บ้านจิตรรณรงค์ หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ถ.วัดศรีนวล หมู่บ้านพสุนันท์ พร้อมทั้งพัฒนาทำความสะอาดลานกีฬาหมู่บ้านพระปิ่น 4 วัดหลักสาม และพัฒนาความสะอาดเก็บขยะในคลองกำนันเทียน

หลายเขตจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา

เขตมีนบุรี นายอรุณ พ่วงสมบัติ ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดินที่บริเวณหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองมีนบุรี เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคล 5 ธันวามหาราช ในวันที่ 2 ธ.ค. 54 เวลา 07.40 น. เจ้าหน้าที่และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าตั้งแถวบริเวณหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ เวลา 08.00 น. ร้องเพลงชาติ พร้อมกับทุกหน่วยงานทั่วประเทศ จากนั้นจะเริ่มพิธีถวายราชสักการะ ด้วยการเปิดกรวย กระทงดอกไม้ การกล่าวถวายราชสักการะสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และร่วมกันกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการและพลังแผ่นดินที่ดี พร้อมร่วมร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดินและเพลงสรรเสริญพระบารมี

เขตฯ จึงขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ตามกำหนดการข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน

เขตบางขุนเทียน นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์สวาสดิ์ ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ร่วมกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จำกัด (มหาชน) สภาวัฒนธรรมเขตฯ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขตบางขุนเทียน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ณ สวนเซ็นทรัลพาร์ค พระราม 2 ในวันที่ 5 ธ.ค. 54 เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 85 รูป เวลา 18.00 น. พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับพ่อดีเด่น ประจำปี 2554 และพิธีวางพานพุ่ม ถวายสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พร้อมกล่าวคำอาเศียรวาทและจุดเทียนชัยถวายพระพร ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา

เขตลาดกระบัง นายประวิช ศรีวิลัย ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน 5 ธันวามหาราชเขตลาดกระบัง สภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบัง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดทั้งพสกนิกรชาวลาดกระบังทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสวนพระนครเขตลาดกระบัง ในวันที่ 5 ธ.ค. 54 รวมทั้งได้จัดทำโครงการ ฟื้นฟูเมืองถวายพ่อหลวงจัดกิจกรรมปลูกไม้ใหญ่ถวายพ่อหลวง ต้นสักมงคลจำนวน 9 ต้น, การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 85 ต้น การเทน้ำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำตลอดจนพัฒนาทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณประโยชน์ต่างๆ โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป

จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวลาดกระบังช่วยกันปรับปรุงฟื้นฟูบริเวณบ้านและที่สาธารณประโยชน์ใกล้บ้านของท่านให้สะอาด สวยงาม รวมทั้งร่วมประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในวันที่ 5 ธ.ค. นี้ ขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมกิจกรรม ฟื้นฟูเมือง ถวายพ่อหลวง ตลอดจนร่วมพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ มณฑลพิธีสวนพระนคร เขตลาดกระบัง โดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2326 9149 ต่อ 6859

เขตหนองแขม นายพิบูล เวคะวากยานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดให้มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในวันที่ 2 ธ.ค. 54 ตั้งแต่เวลา 07.40 น.เป็นต้นไป โดยข้าราชการ ลูกจ้าง ประชาชน ทุกหมู่เหล่าพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตหนองแขม เวลา 08.00 น. ผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงเคารพธงชาติ ถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายสักการะ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพี่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน พร้อมร่วมร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน เพลงสรรเสริญพระบารมีและร่วมลงนามถวายพระพร จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่เขตหนองแขมร่วมถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว

เขตป้อมปราบ นายเฉลิมพล ชาญศิลป์ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. เปิดเผยว่า เขตป้อมปราบฯ ได้จัดทำประกาศเชิญชวนประชาชน บริษัท ห้างร้าน วัด โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา พร้อมประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ และประดับธงชาติไทยคู่กับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน สถานประกอบการ อาคาร บ้านเรือน หรือสถานที่ที่เหมาะสมไปตลอดจนถึงสิ้นปีนี้ เพื่อถวายเป็นราชสักการะโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งเขตได้นำประกาศดังกล่าวไปแจกจ่ายตามชุมชนและสถานประกอบการต่างๆ ทั่วพื้นที่

เขตคลองสามวา นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ได้เชิญชวนให้ผู้บริหารเขต ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการ ข้าราชการครู และลูกจ้างสำนักงานเขตคลองสามวา ร่วมพิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในวันที่ 2 ธ.ค. 54 เวลา 06.3008.30 น. ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง สำนักงานเขตคลองสามวา ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และเพื่อเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี พร้อมกันทั่วประเทศ

เขตลาดพร้าว นายบพิธ แสงแก้ว ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ในวันที่ 5 ธ.ค. 54 เวลา 17.30 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตลาดพร้าว โดยประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง ของหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนในเขตลาดพร้าว จากนั้นในเวลา 19.19 น. เป็นพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพร้อมกันทั่วประเทศ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รวมทั้งขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ร่วมจัดซุ้มติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมสาทิสลักษณ์ จัดซุ้มตั้งโต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องสักการะ ธูปเทียนแพ พุ่มเงิน พุ่มทอง จัดทำข้อความถวายพระพร ทรงพระเจริญประดับธงชาติ ธง ภปร. ไว้ในบริเวณที่เหมาะสม ตลอดเดือน ธ.ค. 54

สภากทม. มอบถุงยังชีพและคลอรีนฆ่าเชื้อโรคแก่ประชาชน ซอยเพรชเกษม 116 เขตหนองแขม

(29 พ.ย. 54) นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ประธานสภากรุงเทพมหานคร และคณะ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด แก่ผู้ประสบอุทกภัยบริเวณ ซ.เพรชเกษม 116 เขตหนองแขม นอกจากนี้ประธานสภากรุงเทพมหานครยังได้โรยผงคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค ในบริเวณน้ำท่วมขัง พร้อมทั้งมอบคลอรีนให้กับประชาชนไว้ใช้ในพื้นที่อีกด้วย

ประธานสภากทม. กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในเขตหนองแขมล่าสุดว่า ในบริเวณถนนเพชรเกษม ช่วงขาเข้า-ขาออก ตั้งแต่ ถ.เพชรเกษม ซ.47 ถ.เพชรเกษม 88 ระดับน้ำสูง 40-50 ซม. ส่วนถนนสาย 3 ยังมีระดับน้ำสูง 30 ซม. ทั้งนี้จากปัญหาอุทกภัยในขณะนี้ยังคงสร้างปัญหาให้กับประชาชนอย่างมาก ในการเดินทางเข้าออกในพื้นที่ ซึ่งยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในหมู่บ้านต่างๆ เฉลี่ย 30-40 ซม. โดยเฉพาะบริเวณชุมชนในเขตหนองแขมที่อยู่ติดกับเขตอื่น มีระดับน้ำสูงถึง 80-100 ซม. อีกทั้งพบว่า บริเวณ ซ.เพชรเกษม 116 มีประชาชนจำนวนมากยังรอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่อยู่ ซึ่งสภากรุงเทพมหานครได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยสภากรุงเทพมหานครได้ประสานสำนักงานเขตหนองแขมในการส่งมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆ อีกด้วย

ผู้ว่าฯ สุขุมพันธุ์ ลงพื้นที่ให้กำลังใจประชาชนหมู่บ้านเศรษฐกิจ

(29 พ.ย. 54) ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมทั้งให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม และยาเวชภัณฑ์ ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัย บริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ เขตบางแค ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำในพื้นที่ดังกล่าวสูงประมาณ 50 ซม. โดยยังมีประชาชนจำนวนมากอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน เนื่องจาก เป็นห่วงบ้านและทรัพย์สิน ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะเร่งสูบน้ำลงสู่คลองทวีวัฒนาและคลองราชมนตรี รวมถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด ซึ่งคาดว่าประมาณ 2 สัปดาห์ ระดับน้ำจะลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครขอให้ประชาชนทุกคนมีความอดทน นอกจากนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบถุงยังชีพให้ประชาชนในหมู่บ้านดังกล่าวอีกจำนวน 500 ถุง จากเงินส่วนตัวของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในส่วนของเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 5,000 บาทต่อครัวเรือนนั้น กรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ลดขั้นตอนต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด

กทม. เปิดประตูระบายน้ำเพิ่ม 4 บาน หลังสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาไม่น่าห่วง

(30 พ.ย. 54) ที่ศาลาว่าการกทม. เวลา 12.00 น. : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงสถานการณ์น้ำ และการแก้ไขปัญหากรุงเทพฯ ว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพฯ เริ่มคลี่คลายตามลำดับ และในวันนี้ระดับน้ำทะเลหนุนสูงที่ระดับ 1.25 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองตลาด สูง 2.07 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง จากที่คาดการณ์ว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงปลายเดือน พ.ย. จะหนุนสูงสุดเช่นเดียวกับเมื่อเดือน ต.ค. 54 และส่งผลต่อพื้นที่ต่างๆ และการระบายน้ำของกรุงเทพฯ ขณะเดียวกันระดับน้ำในคลองสำคัญๆ เช่น คลองรังสิต ระดับน้ำลดลง 22 ซม. จากเดิม 3.03 เมตร เหลือ 2.81 เมตร ซึ่งทำให้หลายพื้นที่กรุงเทพฯ ไม่น่าห่วง

ผู้ว่าฯกทม. กล่าวด้วยว่า จากนี้กทม. จะเริ่มปรับประตูระบายน้ำสำคัญด้านกรุงเทพฯ เหนือ และกรุงเทพฯ ตะวันออก ได้แก่ ประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนทร์ ซี่งในวันนี้เวลาประมาณตี 2 มีประชาชน จ.ปทุมธานี ได้ลดระดับประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนทร์จากที่ปรับไว้ที่ระดับ 1.50 เมตร เป็น 1 เมตร ดังเดิม แต่เนื่องจากสถานการณ์น้ำที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ทำให้กทม. จะปรับประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนทร์ให้เป็น 1.30 เมตร และจะติดตามสถานการณ์ทุก 24 ชั่วโมง ซึ่งคาดว่าจากนี้ไปจะไม่มีความจำเป็นที่จะลดระดับประตูระบายน้ำลง เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไม่สูงอย่างที่คาดการณ์

นอกจากนี้กทม. จะเปิดประตูระบายน้ำอีก 3 แห่ง ได้แก่ ประตูระบายน้ำคลองสามวา จากเดิม 80 ซม. เป็น 90 ซม. เพื่อระบายน้ำ จ.ปทุมธานี บริเวณคลองหกวาสายล่างลงสู่คลองแสนแสบเพื่อส่งต่อไปยังอุโมงค์ยักษ์ที่สถานีสูบน้ำพระโขนง อีกทั้งเปิดประตูระบายน้ำคลองลำบึงขวาง จากเดิม 1 เมตร เป็น 1.20 เมตร เพื่อระบายน้ำจากลำลูกกา บริเวณคลองหกวาสายล่าง และคลอง 8-12 สู่คลองประเวศบุรีรมย์และลงสู่อุโมงค์ยักษ์ และเปิดประตูระบายน้ำลาดกระบัง จากเดิม 1 เมตร เป็น 1.20 เมตร เพื่อระบายน้ำจากลำลูกกา บริเวณคลองหกวาสายล่าง และคลอง 7-12 ผ่านคลองประเวศบุรีรมย์สู่อุโมงค์ยักษ์ โดยจะประเมินสถานการณ์ 24 ชั่วโมง หากไม่กระทบต่อพื้นที่จะเปิดเพิ่มตามลำดับ

ทั้งนี้ ผู้ว่าฯกทม. กล่าวขอบคุณ พล.ต.อ. ประชา พรหมนอก ผู้อำนวยการศปภ. และ ศปภ. ที่สนับสนุนจุดยืนและการทำงานของกทม. ด้วยดีเสมอมา พร้อมทั้งเจรจาการเปิดประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนทร์ที่ระดับ 1 เมตรดังเดิมก่อนที่จะมีการปรับเพิ่มตามความเหมาะสม

กทม.รับดูแลสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งใหม่ เริ่มปีใหม่ 1 ม.ค.55

(30 พ.ย.54) เวลา 14.00 น. : นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร ในพิธีลงนามบันทึกการส่งมอบ-รับมอบสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา จากกรมธนารักษ์ ร่วมกับ นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เพื่อให้กทม.เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลและบำรุงรักษาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายบรรจง สุขดี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์

สำหรับสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ดำเนินการจัดสร้างโดยกรมธนารักษ์โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง บนที่ดินราชพัสดุหมายเลขทะเบียนที่ กท.0263 โฉนดเลขที่ 614 เนื้อที่ 17 ไร่ 2 งาน 58 ตารางวา ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมือง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร ดำเนินการสร้างแล้วเสร์จปลายปี 2553 ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมรี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสวนเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อน สันทนาการ และออกกำลังกาย เมื่อวันที่ 20 เม.ย.54 เป็นต้นมา

สำหรับโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตยกรรม ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วย ทางเดิน-วิ่งออกกำลังกาย เขื่อนป้องกันตลิ่ง สะพานทางเดินในสระน้ำ อาคารห้องน้ำ ลานพลาซ่าหน้าอาคารห้องน้ำ แผนผังประติมากรรม บ่อน้ำตก ผนังน้ำตก บ่อปลูกไม้น้ำ อาคารเอนกประสงค์ ลานใบโพธิ์ ม้านั่งริมสระน้ำ บ่อน้ำพุทางเข้าทางด้านหน้า เครื่องเล่นเด็กจำนวน 4 ชุด ซุ้มเรือนไม้สำหรับขายเครื่องดื่ม รั้วรอบสาธารณะ ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้น้ำ ฯลฯ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้ตอบรับการเป็นผู้ดูแลและบำรุงรักษาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.55 เป็นต้นไป

รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า กทม.มีความยินดีอย่างยิ่งที่กรมธนารักษ์จัดสร้างสวนสาธารณะเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพฯ ทำให้กทม.มีสวนสาธารณะขนาดใหญ่เพิ่มอีก 1 แห่งจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน 27 แห่ง สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานครในการเพิ่มพื้นที่โล่ง และพื้นที่สีเขียว เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

กทม.เปิดประตูระบายน้ำ 4 แห่งเพิ่ม หลังสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาไม่น่าห่วง

(30 พ.ย.54) ที่ศาลาว่าการกทม. เวลา 12.00 น. : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงสถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหากรุงเทพฯ ว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพฯ เริ่มคลี่คลายตามลำดับ และในวันนี้ระดับน้ำทะเลหนุนสูงที่ระดับ 1.25 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองตลาด สูง 2.07 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง จากที่คาดการณ์ว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงปลายเดือน พ.ย. จะหนุนสูงสุดเช่นเดียวกับเมื่อเดือน ต.ค.54 และส่งผลต่อพื้นที่ต่างๆ และการระบายน้ำของกรุงเทพฯ ขณะเดียวกันระดับน้ำในคลองสำคัญๆ เช่น คลองรังสิต ระดับน้ำลดลง 22 ซม. จากเดิม 3.03 เมตร เหลือ 2.81 เมตร ซึ่งทำให้หลายพื้นที่กรุงเทพฯ ไม่น่าห่วง

ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวด้วยว่า จากนี้ กทม.จะเริ่มปรับประตูระบายน้ำสำคัญด้านกรุงเทพฯ เหนือ และกรุงเทพฯ ตะวันออก ได้แก่ ปตร.คลองพระยาสุเรนทร์ ซี่งในวันนี้เวลาประมาณตี 2 มีประชาชนจ.ปทุมธานีได้ลดระดับประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนทร์จากที่ปรับไว้ที่ระดับ 1.50 เมตร เป็น 1 เมตร ดังเดิม แต่เนื่องจากสถานการณ์น้ำที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ทำให้กทม.จะปรับประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนทร์ให้เป็น 1.30 เมตร และจะติดตามสถานการณ์ทุก 24 ชั่วโมง ซึ่งคาดว่าจากนี้ไปจะไม่มีความจำเป็นที่จะลดระดับประตูระบายน้ำลง เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้พาระยาไม่สูงอย่างที่คาดการณ์

นอกจากนี้ กทม.จะเปิด ประตูระบายน้ำอีก 3 แห่ง ได้แก่ ประตูระบายน้ำคลองสามวา จากเดิม 80 ซม. เป็น 90 ซม. เพื่อระบายน้ำจ.ปทุมธานี บริเวณคลองหกว่าสายล่างลงสู่คลองแสนแสบเพื่อส่งต่อไปยังอุโมงค์ยักษ์ที่สถานีสูบน้ำพระโขนง อีกทั้งเปิดประตูระบายน้ำคลองลำบึงขวาง จากเดิม 1 เมตร เป็น 1.20 เมตร เพื่อระบายน้ำจากลำลูกกกา บริเวณคลองหกวาสายล่าง และคลอง 8-12 สู่คลองประเวศบุรีรมย์และลงสู่อุโมงค์ยักษ์ และเปิดประตูระบายน้ำลาดกระบัง จากเดิม 1 เมตร เป็น 1.20 เมตร เพื่อระบายน้ำจากลำลูกกา บริเวณคลองหกวาสายล่าง และคลอง 7-12 ผ่านคลองประเวศบุรีรมย์สู่อุโมงค์ยักษ์ โดยจะประเมินสถานกาณ์ 24 ชั่วโมง หากไม่กระทบต่อพื้นที่จะเปิดเพิ่มตามลำดับ

ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ กทม.กล่าวขอบคุณ พล.ต.อ. ประชา พรหมนอก ผู้อำนวยการศปภ. และ ศปภ. ที่สนับสนุนจุดยืนและการทำงานของกทม. ด้วยดีเสมอมา พร้อมทั้งเจรจาการเปิดประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนทร์ที่ระดับ 1 เมตรดังเดิมก่อนที่จะมีการปรับเพิ่มตามความเหมาะสม

สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 (เวลา 07.00 น.)

น้ำฝน

- คาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยา วันนี้มีฝน 10% ของพื้นที่

น้ำเหนือ (ผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา)

- ระดับน้ำที่ อ.บางไทร 3.00 ม.รทก. (ลดลงจากเมื่อวาน 6 ซม.)

น้ำทะเลหนุนสูง

-น้ำทะเลหนุนวันนี้ เวลา 12.13 น. ระดับ +1.25 ม.รทก. เวลา 20.21 น. ระดับ +0.94 ม.รทก.

ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาตรวจวัดที่ปากคลองตลาด

- ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสูงสุดเมื่อวานนี้ เวลา 10.00 น. ระดับ +2.20 ม.รทก. (ต่ำกว่าคันกั้นน้ำ 0.60 ม.)

- คาดการณ์วันนี้จากกรมอุทกศาสตร์ เวลา 12.13 น. ระดับ +2.07 ม.รทก.

น้ำทุ่ง (24ชั่วโมงที่ผ่านมา)

- คลองหกวาสายล่าง (ด้านนอกเขต กทม.) ระดับน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองสอง ระดับน้ำลดลง 2 ซม.

- คลองมหาสวัสดิ์ (ด้านนอกเขต กทม.) ที่ประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนา ระดับน้ำลดลง 3 ซม.

- คลองเปรมประชากรด้านดอนเมือง ระดับน้ำลดลง 6 ซม.

ระดับน้ำในคลองต่างๆ

ฝั่งธนบุรี ระดับน้ำล้นตลิ่งคลองมหาสวัสดิ์ ตอนถ.พุทธมณฑลสาย 2 คลองบางพรม ตอนคลองฉิมพลี ตอนถ.กาญจนาภิเษก และตอนถ.พุทธณฑลสาย 3, คลองบางเชือกหนัง ตอนถ.พุทธมณฑลสาย 2, คลองบางแวก ตอนถ.พุทธมณฑลสาย 1 ตอนคลองทวีวัฒนา ส่วนคลองอื่นๆ ยังปกติ

ภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำในคลองสายหลักในพื้นที่ กทม. (24 ชั่วโมงที่ผ่านมา)

ฝั่งพระนคร

- คลองแสนแสบจากบางชันออกไปจนสุดเขต กทม. ระดับน้ำลดลง 1-3 ซม.

- คลองประเวศบุรีรมย์ ด้านลาดกระบัง ระดับน้ำทรงตัว

- คลองลาดพร้าว ระดับน้ำลดลง 2-3 ซม.

- คลองเปรมประชากร ระดับน้ำลดลง 4-6 ซม.

- คลองบางเขนช่วงถนนกรุงเทพ-นนท์ ระดับน้ำลดลง 4-6 ซม.

- คลองบางซื่อ ระดับน้ำลดลง 2-4 ซม.

ฝั่งธนบุรี

- คลองหลักช่วงบนในเขตทวีวัฒนา ระดับน้ำลดลง 1-2 ซม.

- พื้นที่ฝั่งธนบุรียังคงมีปัญหาน้ำท่วม

การแก้ไขปัญหา

1. ในแต่ละจังหวัดมีแผนป้องกันน้ำท่วม และระบายน้ำอยู่แล้ว มีผู้รับผิดชอบชัดเจนแน่นอน การแก้ไขปัญหาสมควรที่จะดำเนินการตามแผนฯ และระบบฯ ที่มีอยู่ หากเกินขีดความสามารถแต่ละจังหวัดสามารถร้องขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ได้ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในจังหวัดตนเองได้อย่างรวดเร็วและรับผิดชอบ

2. ประชาชนในกทม. ก็ได้รับความเดือดร้อนไม่ยิ่งหย่อนกับจังหวัดอื่นๆ มาเป็นเวลานานเช่นกัน

สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 (เวลา 07.00 น.)

น้ำฝน

- คาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยา วันนี้มีฝน 10% ของพื้นที่

น้ำเหนือ (ผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา)

- ระดับน้ำที่ อ.บางไทร 3.00 ม.รทก. (ลดลงจากเมื่อวาน 6 ซม.)

น้ำทะเลหนุนสูง

-น้ำทะเลหนุนวันนี้ เวลา 12.13 น. ระดับ +1.25 ม.รทก. เวลา 20.21 น. ระดับ +0.94 ม.รทก.

ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาตรวจวัดที่ปากคลองตลาด

- ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสูงสุดเมื่อวานนี้ เวลา 10.00 น. ระดับ +2.20 ม.รทก. (ต่ำกว่าคันกั้นน้ำ 0.60 ม.)

- คาดการณ์วันนี้จากกรมอุทกศาสตร์ เวลา 12.13 น. ระดับ +2.07 ม.รทก.

น้ำทุ่ง (24ชั่วโมงที่ผ่านมา)

- คลองหกวาสายล่าง (ด้านนอกเขต กทม.) ระดับน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองสอง ระดับน้ำลดลง 2 ซม.

- คลองมหาสวัสดิ์ (ด้านนอกเขต กทม.) ที่ประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนา ระดับน้ำลดลง 3 ซม.

- คลองเปรมประชากรด้านดอนเมือง ระดับน้ำลดลง 6 ซม.

ระดับน้ำในคลองต่างๆ

ฝั่งธนบุรี ระดับน้ำล้นตลิ่งคลองมหาสวัสดิ์ ตอนถ.พุทธมณฑลสาย 2 คลองบางพรม ตอนคลองฉิมพลี ตอนถ.กาญจนาภิเษก และตอนถ.พุทธณฑลสาย 3, คลองบางเชือกหนัง ตอนถ.พุทธมณฑลสาย 2, คลองบางแวก ตอนถ.พุทธมณฑลสาย 1 ตอนคลองทวีวัฒนา ส่วนคลองอื่นๆ ยังปกติ

ภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำในคลองสายหลักในพื้นที่ กทม. (24 ชั่วโมงที่ผ่านมา)

ฝั่งพระนคร

- คลองแสนแสบจากบางชันออกไปจนสุดเขต กทม. ระดับน้ำลดลง 1-3 ซม.

- คลองประเวศบุรีรมย์ ด้านลาดกระบัง ระดับน้ำทรงตัว

- คลองลาดพร้าว ระดับน้ำลดลง 2-3 ซม.

- คลองเปรมประชากร ระดับน้ำลดลง 4-6 ซม.

- คลองบางเขนช่วงถนนกรุงเทพ-นนท์ ระดับน้ำลดลง 4-6 ซม.

- คลองบางซื่อ ระดับน้ำลดลง 2-4 ซม.

ฝั่งธนบุรี

- คลองหลักช่วงบนในเขตทวีวัฒนา ระดับน้ำลดลง 1-2 ซม.

- พื้นที่ฝั่งธนบุรียังคงมีปัญหาน้ำท่วม

การแก้ไขปัญหา

1. ในแต่ละจังหวัดมีแผนป้องกันน้ำท่วม และระบายน้ำอยู่แล้ว มีผู้รับผิดชอบชัดเจนแน่นอน การแก้ไขปัญหาสมควรที่จะดำเนินการตามแผนฯ และระบบฯ ที่มีอยู่ หากเกินขีดความสามารถแต่ละจังหวัดสามารถร้องขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ได้ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในจังหวัดตนเองได้อย่างรวดเร็วและรับผิดชอบ

2. ประชาชนในกทม. ก็ได้รับความเดือดร้อนไม่ยิ่งหย่อนกับจังหวัดอื่นๆ มาเป็นเวลานานเช่นกัน