ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

เขตดุสิตนำข้าราชการและลูกจ้างเข้าฟังการบรรยายธรรม

น.ส.อารีย์ วงศ์นพรัตน์เลิศ ผู้อำนวยการเขตดุสิต กทม. กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างของหน่วยงานมีแนวคิดและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน พร้อมที่จะให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจและดำรงตนอยู่ในคุณธรรมและจริยธรรม จึงกำหนดนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างรวม 250 คน เข้าร่วมฟังการบรรยายธรรม ในวันที่ 25 ม.ค. 55 ระหว่างเวลา 09.00–10.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดประสาทบุญญาวาส ถ.ดาวข่าง
ผู้อำนวยการเขตดุสิต กล่าวในตอนท้ายว่า การรับฟังการบรรยายธรรมจากพระภิกษุสงฆ์ของวัดในพื้นที่ เล็งเห็นว่าเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนในการช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนา และได้ทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี รวมถึงเป็นผลให้การปฏิบัติน้าที่การงานและการปฏิบัติตนต่อสังคม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนและส่วนรวม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น