ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้
เขตตลิ่งชัน นางมัณฑนา ชูติกาญจน์ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน กทม. แจ้งว่า เขตฯ โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีในการกำจัดยุงลายตามสถานที่ต่างๆ บริเวณอาคารบ้านเรือน โรงเรียน วัด และชุมชนภายในพื้นที่ พร้อมกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนซึ่งจะเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ของเขตฯได้เป็นอย่างดี โดยในวันที่ 13 ม.ค. 55 จะดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดบริเวณวัดตลิ่งชัน โรงเรียนวัดตลิ่งชัน และวัดมณฑป วันที่ 16 ม.ค. 55 บริเวณวัดมะกอก โรงเรียนวัดมะกอก และวัดจำปา วันที่ 17 ม.ค. 55 บริเวณวัดอินทราวาส และโรงเรียนวัดอินทราวาส วันที่ 18 ม.ค. 55 บริเวณโรงเรียนวัดเกาะ และพื้นที่โดยรอบ วันที่ 19 ม.ค. 55 บริเวณโรงเรียนวัดพิกุล และพื้นที่โดยรอบ วันที่ 20 ม.ค. 55 บริเวณโรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน และวัดน้อยใน วันที่ 23 ม.ค. 55 บริเวณโรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา วันที่ 24 ม.ค. 55 โรงเรียนวัดปราสาท และวัดแก้ว วันที่ 25 ม.ค. 55โรงเรียนวัดรัชฎาธิษฐาน วันที่ 26 ม.ค. 55 บริเวณวัดกาญจนสิงหาสน์ และวัดมณฑป วันที่ 27 ม.ค. 55 บริเวณวัดทองบางระมาด และวัดกระจัง วันที่ 30 ม.ค. 55 บริเวณวัดสะพานและวัดทองบางเชือกหนัง วันที่ 31 ม.ค. 55 บริเวณวัดใหม่เทพผล และวัดเพลงกลางสวน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป หรือหากพบเห็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้รีบทำลายหรือแจ้งฝ่ายสิ่งแวดล้อม เขตตลิ่งชัน โทร. 0 2424 9702, 0 2882 7554
เขตดินแดง น.ส.แสนสุข สตงคุณห์ ผู้อำนวยการเขตดินแดง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดล้างทำความสะอาดถนน ทางเท้าบริเวณหน้าตลาดสด และหน้าอาคารบ้านเรือนก่อนถึงเทศกาลตรุษจีน ดังนี้ วันที่ 16 ม.ค. 55บริเวณหน้าตลาดสดห้วยขวาง วันที่ 17 ม.ค. 55 บริเวณ ถ.ประชาสงเคราะห์ จากแยกองค์พระ- สี่แยกประชาสงเคราะห์ วันที่ 18 ม.ค. 55 บริเวณ ถ.รัชดาภิเษก วันที่ 19 ม.ค. 55บริเวณหน้าตลาดเกียรติธงชัย - สี่แยกห้วยขวาง ถ.ประชาสงเคราะห์ และวันที่ 20 ม.ค.55 บริเวณหน้าตลาดกลางดินแดง ถ.ประชาสงเคราะห์ โดยจะดำเนินการล้างทำความสะอาดตั้งแต่เวลา 09.00–12.00 น.จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณดังกล่าวให้ความร่วมมือในการจัดเก็บขยะ และไม่จอดยานพาหนะ หรือวางสิ่งของกีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจรบริเวณดังกล่าว นอกจากนี้ขอให้ประชาชนระมัดระวังในการจุดธูปเทียน เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยด้วย
เขตสาทร น.ส. พรรณทิพา งามญาณ ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. แจ้งว่า เขตฯ โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข63 และอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน ดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลายตามสถานที่ที่มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย บริเวณอาคารบ้านเรือน ที่พักอาศัย สถานที่ราชการ สถานประกอบการ และชุมชนในพื้นที่ พร้อมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน เป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตฯ วันที่ 13ม.ค. 55 เวลา 09.00–12.00 น. ณ ชุมชนแสงจันทร์ใน หากพบเห็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้รีบทำลาย หรือแจ้งฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ (ชั้น 5)โทร.0 2211 9333 ต่อ 7219-20
/ เขตฯ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการล้างทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อพัฒนาศาสนสถาน โบราณสถานให้สะอาดสวยงาม ร่มรื่นเป็นระเบียบเรียบร้อย ในวันที่ 13 ม.ค. 55 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณวัดปรก / เขตฯ โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้จัดทำโครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย ดำเนินการตรวจแนะนำด้านสุขลักษณะของแผงลอยและร้านจำหน่ายอาหาร และเฝ้าระวังคุณภาพทางเคมีด้านชุดทดสอบ Test Kid และตรวจด้านกายภาพด้วยชุดตรวจ Sl 2 ในวันที่ 13 ม.ค.55 เวลา 14.30–16.00 น. บริเวณจุดผ่อนผันหน้าศาลแพ่งกรุงเทพใต้
เขตบึงกุ่ม นายกฤษณ์ เกียรติพนชาติ ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม กทม. แจ้งว่า เขตฯ ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 09.00–12.00 น.ในวันที่ 14 ม.ค. 55 บริเวณ ถ.นวมินทร์ ตั้งแต่ ซ.นวมินทร์ 95 - สะพานลอยตลาดนวลจันทร์ และบริเวณ ถ.เสรีไทย ตั้งแต่แยกไฟแดงนิด้า – คลองรหัส (ฝั่งเลขคี่) และวันที่ 16 ม.ค. 55 ตั้งแต่เวลา 09.00–12.00 น. บริเวณ ถ.เสรีไทย ถ.นวมินทร์ ถ.นวลจันทร์ และ ซ.รามอินทรา 40 ถ.คลองลำเจียก ถ.เกษตร-นวมินทร์ และ ถ.รัชดาภิเษก-รามอินทรา (ทางหลวงหมายเลข 350) / เขตฯ ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดสะพานลอยคนข้าม ในวันที่ 15 ม.ค. 55ตั้งแต่เวลา 09.00–12.00 น. บริเวณ ถ.นวลจันทร์ ทั้งสองฝั่ง เริ่มตั้งแต่หน้าวัดนวลจันทร์ ถ.นวมินทร์ ทั้งสองฝั่ง เริ่มตั้งแต่ ซ.นวมินทร์ 151 – ซ.นวมินทร์157 และ ถ.เสรีไทย ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกนิด้า – คลองรหัส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น