ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของนักเรียน กทม. 27 ม.ค. นี้

กทม. เปิดเวทีใหญ่ให้นักเรียนกว่า 400 คน จากโรงเรียนในสังกัด 90 แห่ง แสดงศักยภาพทางดนตรีผ่านคอนเสิร์ต Music For All มุ่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถทางดนตรี อีกทั้งมีประสบการณ์ตรงในการแสดงออกต่อหน้าผู้ชมจำนวนมาก สามารถแสดงดนตรีได้อย่างมั่นใจ มีสติ
(12 ม.ค. 55) เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม. : นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวการแสดงผลงานทางดนตรีของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร คอนเสิร์ต Music For All
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา ร่วมกับ สถาบันดนตรี KPN จัดทำโครงการพัฒนาทักษะทางดนตรีแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 รายวิชา ได้แก่ เปียโนขั้นต้น คีย์บอร์ดขั้นต้น กีตาร์ขับร้องขั้นต้น กีตาร์อะคูสติกขั้นต้น กีตาร์เบสขั้นต้น และกลองชุดขั้นต้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการบรรเลงดนตรี ขับร้องเพลง และมีประสบการณ์ในการแสดงต่อสาธารณชน ด้วยการจัดแสดงคอนเสิร์ต MUSIC FOR ALL ขึ้นในวันที่ 27 ม.ค. 55 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวแทนนักเรียนกว่า 400 คน จากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 90 แห่ง ร่วมกันแสดงคอนเสิร์ตใหญ่อย่างเต็มรูปแบบร่วมกับนักร้องที่มีชื่อเสียง อาทิ นก พริมาภา กรโรจนชวิน (KPN Award 2009) เป็ก ผลิตโชค อายนบุตร หนึ่ง จักรวาร เสาธงยุติธรรม หนึ่ง ETC. และฮาย อาภาพร นครสวรรค์ โดยแบ่งการแสดงออกเป็น 5 ชุด ได้แก่ ชุด We Love Music ชุด The Little Star ชุด The Rising Star ชุด Music is My Life และชุด The Inspiration (Grand Finale)
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครอบคลุมและเสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ แก่เด็กนักเรียนในสังกัดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดให้มีหลักสูตรการเรียนด้านดนตรีด้วยซึ่งมีการปรับรายละเอียดและเนื้อหาให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัยที่สามารถพัฒนาศักยภาพและความสามารถทางดนตรีของเด็กได้อย่างเต็มที่ ได้รับการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมือจากสถาบันดนตรี KPN ในการถ่ายทอดความรู้ และเทคนิคทางดนตรีที่เป็นประโยชน์ต่อครูและนักเรียนอย่างมาก ถือเป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ทักษะทางดนตรีอย่างถูกต้องและทั่วถึง นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีการเรียนรู้ระบบ E-Learning ด้วย เป็นการช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้และฝึกฝนด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีได้อีกหนึ่งช่องทางไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน การจัดแสดงคอนเสิร์ต Music For All ในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้มีเวทีในการแสดงความสามารถทางด้านดนตรีครบทุกด้านทั้งการร้อง เต้นท่ามกลางระบบแสง สี และเสียงเต็มรูปแบบ เด็กที่ร่วมแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะได้รับประสบการณ์ตรงจากการแสดงดนตรีต่อหน้าผู้ชมจำนวนมาก และถือเป็นบันไดขั้นแรกของการก้าวสู่นักดนตรีอาชีพต่อไปในอนาคตได้ ซึ่งกรุงเทพมหานครจะมีการจัดกิจกรรมรูปแบบนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กเกิดนักเรียนเกิดความชำนาญและมีเวทีในการแสดงความสามารถทางดนตรีเพิ่มขึ้น
สำหรับการแสดงคอนเสิร์ต Music For All เปิดให้ชมฟรี บัตรมีจำนวนจำกัด ผู้สนใจติดต่อขอรับบัตรเข้าชมและสอบถามรายละเอียดที่ หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา โทร. 0 2437 6631 – 5 ต่อ 3472 หรือโทร. 0 2717 0222 ต่อ 122

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น