ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555

เขตตลิ่งชันเปิดสอนวิชานวดฝ่าเท้าและผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา

นางมัณฑนา ชูติกาญจน์ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพโดยเปิดอบรมหลักสูตรวิชานวดแผนไทย(นวดฝ่าเท้า) และวิชาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา เพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกวิชาชีพเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเพิ่มพูนรายได้ ลดอัตราการว่างงานในชุมชนและได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เปิดอบรมตั้งแต่วันที่21 ม.ค. – 26 ก.พ. 55 เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 09.00–15.00 น. ณ สำนักงานเขตตลิ่งชัน ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โทร. 0 2434 3148 (รับจำนวนจำกัด)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น