ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

พระโขนงจัดฟังธรรมและสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเขตพระโขนง ประจำปี 2555 ในวันที่ 19 ม.ค. 55 เวลา 10.00-10.45 น. ณ วัดธรรมมงคล โดยจัดให้มีกิจกรรมฟังธรรม ปฏิบัติธรรม และฝึกสมาธิ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนาจิตและส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สร้างเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเขต และมีจิตสำนึกซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งในเดือนนี้สำนักงานเขตพระโขนงได้กำหนดจัดกิจกรรมฟังธรรมฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น