ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

หลายเขตจัดงานวันเด็ก

เขตประเวศ นางอัจฉรา ห่อสมบัติ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555 เขตฯ ร่วมกับภาคเอกชนและชุมชนในพื้นที่กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 13 ม.ค. 55 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเกาะกลาง ชุมชนร่วมใจพัฒนา และชุมชนมหาดไทย วันที่ 14 ม.ค. 55 จัดที่ชุมชนต่างๆ ดังนี้ ชุมชนกระทุ่มเสือปลา ชุมชนเราะห์มาตุ้ลอิสลาม ชุมชนเกาะมุสลิม ชุมชนริมคลองประเวศ ชุมชนกระทุ่มแจ้พัฒนา ชุมชนสุขาภิบาล 2 (โรงถ่าน) ชุมชนเปรมฤทัย 2ท ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ ชุมชนซอยร่มเย็น ชุมชนเคหะนคร 3 ชุมชนหมู่บ้านสุธาทิพย์ ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ และชุมชนบ้านพักตำรวจส่วนกลาง(อุดมสุข) วันที่ 15 ม.ค. 55 จัดที่ชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น ชุมชนบ้านม้า ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ ชุมชนหลัง สน.ประเวศ ชุมชนริมคลองประเวศ และสัปดาห์ต่อไปจะจัดอีกครั้งในวันที่ 22 ม.ค. 55 ที่ชุมชนมิตรภาพ ซอย 6 และชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ กิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันกีฬา การตอบปัญหาชิงรางวัล การเล่นเกมส์ต่างๆ พร้อมมอบของขวัญให้แก่เด็กและเยาวชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม
เขตยานนาวา นายอนนท์วุฒิ รัตนมาลี ผู้อำนวยการเขตยานนาวา กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ พร้อมด้วย ส.ก., ส.ข., องค์กรภาครัฐ-ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดงานวันเด็กเขตยานนาวา ประจำปี 2555 ณ โรงเรียนวัดดอกไม้ ถ.พระรามที่ 3 ตั้งแต่เวลา 09.00–14.00 น. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมพัฒนาตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก เพื่อช่วยให้พัฒนาการของเด็กและเยาวชนมีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆ ได้เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ทั้งนี้ภายในงานจะมีกิจกรรมการแสดงบนเวที อาทิ การแสดงของนักเรียน การประกวดแดนเซอร์ การแสดงดนตรี ตลก มายากล การตอบปัญหาชิงรางวัล การเล่นเกมตามเต้นท์ของหน่วยงานต่างๆ การจับสลากแจกของขวัญจำนวนมากให้กับเด็กๆ ที่เข้าร่วมงานและมีอาหาร-เครื่องดื่มให้บริการ ฟรี! ตลอดงาน
เขตป้อมปราบฯ นายเฉลิมพล ชาญศิลป์ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 ในวันที่ 13 ม.ค. 55 เวลา 08.00-18.30 น. ณ บริเวณลานกีฬาโรงเรียนวัดโสมนัส โดยในงานมีการละเล่นกีฬามหาสนุก การประกวดร้องเพลงไทย-ลูกทุ่ง การประกวดธิดาวันเด็ก การประกวดหางเครื่องไทย-ลูกทุ่ง และการแสดงต่างๆ มากมาย จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมชมงาน ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2282 4196
เขตพญาไท นายวรเศรษฐ์ ปภัสร์สุตานนท์ ผู้อำนวยการเขตพญาไท กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555 ณ ชุมชนในพื้นที่เขตทั้ง 21 แห่ง เพื่อให้เด็ก และเยาวชนของเขตพญาไท เกิดขวัญและกำลังใจที่ผู้ใหญ่ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเจริญเติบโตเป็นอนาคตของชาติ สร้างความรักความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดี การมีส่วนร่วมระหว่างสำนักงานเขตและชุมชนต่างๆในพื้นที่ อันนำไปสู่ความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย กิจกรรมสันทนาการ การแสดงบนเวที กิจกรรมทำบุญตักบาตร จับสลาก ดนตรี เกมส์การละเล่นของเด็ก การประกวดวาดภาพ และการมอบทุนการศึกษา ฯลฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โทร. 0 2279 4140-3 ต่อ 6484
เขตสาทร น.ส.พรรณทิพา งามญาณ ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตสาทร สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย ส.ส. ส.ก. ส.ข. บริษัท ห้างร้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2555 ระหว่างเวลา 08.00–12.00 น. ณ บริเวณลานคนเมือง สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้เด็ก และเยาวชน มีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์ ได้รับความรู้ ความบันเทิง และการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ รู้จักการพัฒนาตนเอง การรักษาความสะอาด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงต่างๆ มากมาย พร้อมแจกอาหารเครื่องดื่ม และของขวัญของรางวัลต่างๆ ที่บริษัท ห้าง ร้าน สถานประกอบการในพื้นที่ นำมาสนับสนุนให้แก่เด็กทุกคนที่มาร่วมงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ (ชั้น 5) หรือโทร. 0 2211 0881 ต่อ 7239-40
เขตห้วยขวาง นายชุมพล ชาวเกาะ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง กทม. แจ้งว่า สำนักงานเขตห้วยขวาง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 ระว่างเวลา 08.30–16.00 น. ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กิจกรรมประกอบด้วย การอ่านสาส์นวันเด็กของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 การแสดงจากนักกีฬาเทควันโด และศิลปินรับเชิญ Black Jack, Fay Fang Kaew การแสดงดนตรีของธนาคารอาคารสงเคราะห์ วง GHB Band การแสดงหุ่นมือตุ๊กตา และการแสดงมายากล กิจกรรมเล่นเกมส์พร้อมแจกของรางวัล และอื่นๆ อีกมากมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น